Morava - podoblasti
KM , 21. Jul 2014

ČESKO – Vinohradnícka oblasť Morava

Vinohradnícka oblasť Morava je jednou z najväčších oblastí pestovania viniča v Čechách.

V súčasnosti sa v Čechách pestuje vinič na rozlohe 19 tis. hektárov, zväčša na Morave. Morava zahŕňa až 96 % plôch registrovaných viníc. Tvoria ju štyri podoblasti – mikulovská, veľkopavlovická, slovácka a znojemská, ktoré zastrešujú 312 vinohradníckych obcí.

Klimatické podmienky: Ročná priemerná teplota je 9,4 °C, úhrn zrážok je 510 mm. Klíma je prechodne vnútrozemská, s občasným zásahom vlhkého atlantického vzduchu alebo i ľadového z vnútrozemia. Vegetačné obdobie je kratšie než v Západnej Európe, ale zato vyniká vo väčšine ročníkov intenzívnou teplotou počas letných mesiacov, čo pôsobí priaznivo na skracovanie fenologických fáz viniča a umožňuje tak pestovanie odrôd s neskorým dozrievaním plodov.

Charakteristika moravských podoblastí

MIKULOVSKÁ PODOBLASŤ– mesto Mikulov sa stalo významným vinárskym strediskom vďaka výborným vinárskym polohám nielen v bezprostrednej blízkosti mesta, ale aj v mnohých okolitých obciach, z ktorých vynikli predovšetkým Valtice. V pivniciach Valtického zámku sa nachádza aj Národný salón Českej republiky.

Pôdne podmienky: Mikulovskú oblasť charakterizujú vápencové pôdy Pavlovských vrchov. Na ich svahoch a v širšom okolí sú rozšírené vápencové íly, piesky a mohutné sprašové nánosy.

Pestované odrody: Na vápencových pôdach v okolí Pálavy vyzrieva Rizling vlašský, s výraznou mineralitou. Výborne sa tu darí aj odrodám ako je Rulandské biele a Chardonnay. V hlinitejších pôdach Dunajovických vrchov sa k rizlingu pridáva aj ďalšia odroda – Veltlínske zelené. Na Valticku sa pestuje aj Neuburské a Silvánske zelené.

ZNOJEMSKÁ PODOBLASŤ – Mesto Znojmo bolo významným vinárskym mestom už dávno, čo je podložené aj sieťou dlhých chodieb vínnych pivníc priamo pod mestom

Pôdne podmienky: Znojemská vinohradnícka podoblasť sa nachádza na Českomoravskej vrchovine, ktorá je tvorená prahornými útvarmi, sú tam kamenisté pôdy. Smerom od Kravej hory po Hnánice sa nachádza štrkové podložie, ktoré je miestami prekryté sprašami.

Pestované odrody: Znojemsko je hlavne oblasťou bielych aromatických odrôd. Okrem Veltlínskeho zeleného, ktoré má najväčšie zastúpenie, sa tu dobre darí aj odrodám ako sú Muller Thurgau, Sauvignon, Rizling rýnsky a Pálava. Dobre sa tu darí aj pinotovým odrodám.

VELKOPAVLOVICKÁ PODOBLASŤ – táto podoblasť je srdcom produkcie červených vín na Morave.

Pôdne podmienky: V severnej časti sa pestuje vinič na piesčitých pôdach.V centrálnej časti sa nachádzajú pôdy na vápencových íloch, slieňoch, pieskovcoch a zlepencoch.

Pestované odrody: Darí sa tu Veltlínskemu zelenému, Rizlingu vlašskému, rovnako aj aromatickým odrodám ako Tramín červený, Pálava, Muller Thurgau a Muškát moravský. Pestuje sa tu vo veľkej miere aj Modrý Portugal.

SLOVÁCKÁ PODOBLASŤ– leží na juhovýchode Moravy a má veľmi rôznorodé prírodné podmienky. Na juhu Slovácka sa krajina nazýva Podlužie, kde väčšina vinárskych obcí leží na brehoch rieky Moravy. Vhodné stanovištia pre vinice sú na svahoch terénneho zlomu nad riečkou Kyjovkou alebo na vyššie položených rovinatých plochách.

Pestované odrody: Najviac sa tu darí Rizlingu rýnskemu, Rulandskému bielemu, Rulandskému šedému, z modrých odrôd Frankovke modrej, Zweigeltrebe a Cabernetu moravia

 

Použité zdroje:
http://www.wineofczechrepublic.cz/oblasti-a-vinari/vinarska-oblast-morava.html
http://www.czech.cz/cz/98915-vino-a-vinarske-oblasti-v-ceske-republice
Foto: http://www.vinecko.eu/cz-clanek-6.html
http://www.moraviavitis.cz/index.php?UrlQuery=0

Najčítanejšie články »