KM , 21. júla 2014

MAĎARSKO – Oblasť Egeru

Do regiónu patria podhorské oblasti pohorí Mátra a Bükk a okolie mesta Eger.

MÁTRA – je druhou najrozsiahlejšou vinárskou oblasťou Maďarska. Do tejto oblasti patria južne orientované, slnečné, od poveternostných podmienok chránené svahy pohoria Mátra, spolu s priľahlými mierne sa zvažujúcimi kopcami. Celková výmera viníc v tejto oblasti je 5446 ha.

Klimatické podmienky: Klimatické podmienky sú mierne, kontinentálne, skôr suché. Pohorie Mátra tvorí obranný štít proti severným vetrom, ale taktiež zadržuje väčšiu časť zrážok

Pôdne podmienky: Podložie v oblasti Mátra je veľmi rôznorodé a premenlivé, hlavnými typmi sú hlina, spraš, vulkanický andezit alebo riolit. V povrchových vrstvách nájdeme hnedú lesnú pôdu, humusovú piesčitú pôdu a ich zmesi.

Pestované odrody: V tejto oblasti sa pestujú zväčša biele odrody (80%), a prevažujú Olaszrizling (Rizling vlašský), Királyleányka, Chardonnay, Sauvignon blanc, Zöldveltelini. Medzi modrými odrodami dominuje Kékfrankos (Frankovka modrá).

BÜKK – vinárska oblasť sa rozprestiera na južných a juhovýchodných svahoch pohoria Bükk a medzi lokalitami Miskolc a Mezökövesd. Plocha registrovaných viníc zaberá 1744 ha v katastri 24 obcí.

Klimatické podmienky: Napriek tomu, že pohorie Bükk poskytuje určitú ochranu proti severným vetrom, je tu podnebie studenšie v porovnaní s celoštátnym priemerom (9,7 °C). Vinič tu má kratšie vegetačné obdobie.

Pôdne podmienky: V tejto oblasti prevláda tufové podložie vulkanického riolitu. Na tomto podloží sa vytvorili sprašové, čierne a hlinité hnedé pôdy.

Pestované odrody: Pestujú sa tu prevažne biele odrody v zastúpení Olaszrizling, Chardonnay, novošľachtenec Cserszegi füszeres, medzi modrými odrodami nájdeme Frankovku modrú, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot a Zweigeltrebe.

EGER – táto oblasť je jednou z najznámejších historických vinárskych oblastí, leží v severovýchodnej časti krajiny, na úpätí pohoria Bükk. Vinohrady ležia na ploche 5965 ha a patria do katastra 17 obcí. Táto oblasť je preslávené typickým vínom Egri bikavér (Býčia krv), ktoré je kupážou minimálne troch, ale aj viacerých povolených modrých odrôd (Frankovka modrá, Modrý Portugal, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot a Kadarka)

Klimatické podmienky: Podnebie je studenšie ako celoštátny priemer s krátkym vegetačným obdobím. Jar tu začína pomerne neskoro.

Pôdne podmienky: Pôda v Egerskej oblasti je rôznorodá, nájdeme tu vápencové, dolomitové, hlinité a tufové pôdne typy.

Pestované odrody: Z bielych odrôd je najvýznamnejšia Leányka, Olaszrizling, Chardonnay, Muškát Ottonel a Müller Thurgau. Z modrých odrôd sa pestuje hlavne Frankovka modrá, Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon.

 

Použité zdroje:

http://www.wellnesstips.sk/vinarske-oblasti-madarska-mapa-144.html
http://vinorum.cz/content/7-vinarske-oblasti
Johnson, H., Robinson, J., 2009: Svetový atlas vína, vydavateľstvo IKAR
Foto: http://www.specialtours.hu/tours/winetours/WineEgerTokaj.php

Najčítanejšie články »