Severné Zadunajsko Maďarsko
KM , 21. Jul 2014

MAĎARSKO – Oblasť severného Zadunajska

Do tejto oblasti patrí okolie Budína a oblasti pri Dunaji od Budapešti. Patria sem štyri podoblasti. Pestujú sa tu výlučne biele odrody.

PANNONHALMA – táto vinohradnícka oblasť má plochu 616 ha rodiacich viníc v katastri 16 obcí.

Klimatické podmienky: Klíma je relatívne vyrovnaná, mierna, kontinentálna. Teploty, zrážky a počet hodín slnečného svitu sú na úrovni celoštátneho priemeru.

Pôdne podmienky: V spodných vrstvách kopcov je piesok, íl a štrk. Na povrchu je spraš, hlína, ojedinele piesok.

Pestované odrody: Najrozšírenejšími odrodami sú Olaszrizling (Rizling vlašský), Rizlingszilváni (Mūller Thurgau), Chardonnay a Tramín. Z modrých odrôd sa tu dobre darí Rulandskému modrému.

MÓR – táto oblasť sa rozprestiera medzi severnými výbežkami pohoria Bakony a pohorím Vértes. Úrodné vinice sa rozprestierajú v katastri 6 obcí na ploche 899 ha.

Klimatické podmienky: Táto oblasť je charakteristická stredne chladnou klímou, je bohatá na zrážky. Práve južné svahy medzi kopcami Bakony a Vértes vytvárajú priaznivé mikroklimatické podmienky pre pestovanie Vitis vinifera L.

Pôdne podmienky: Pôda je veľmi rozmanitá v rámci oblasti. Na podloží vápencových sutí a spraše sa vytvorili hnedé lesné pôdy. Vo vyšších polohách kopcov možno nájsť na dolomitovom a vápencovom podloží striedajúce sa rendziny a červené pôdy. Tieto pôdne typy zabezpečujú mineralitu budúcich vín s vysokou koncentráciou kyselín.

Pestované odrody: Typickými pre túto oblasť sú biele odrody. Na najväčšej ploche sa tu pestuje autochtónna (pôvodná) odroda Ezerjó. Potom sa tu pestuje Chardonnay, Rajai rizling (Rizling rýnsky), Rizlingszilváni (Mūller Thurgau) a Tramin.

ETYEK-BUDÍN – je jednou z najmladších vinohradníckych oblastí krajiny. Ekologické danosti predurčujú túto oblasť na pestovanie odrôd s kyslým charakterom pre výrobu sektov. Plocha rodiacich vinohradov zaberá 1627 ha v katastri 15 obcí. Oblasť leží v blízkosti hlavného mesta Budapešti a jazera Velence, v trojuholníku medzi pohoriami Gerecse, Buda a Velence.

Klimatické podmienky: Celoročné teploty sú pod celoštátnym priemerom (9,7 °C), úhrn zrážok je priemerný.

Pôdne podmienky: V tejto oblasti je rozmanité podložie. V časti okolo Etyeku je typické sprašové podložie s hlinitou, alebo vápencovou vrstvou (to zabezpečuje vysokú koncentráciu kyselín vo víne). Na južných svahoch žulovej hory Velence, na brehu rovnomenného jazera je najviac rozšírená sprašová pôda so suťami žuly. V podoblasti Buda (známa výrobou sektov) nachádzame veľkú rozmanitosť pôd, napr. piesočnatú, spraš, vápencovú alebo dolomitovú.

Pestované odrody: Najviac zastúpenou odrodou je Olaszrizling a Chardonnay. Z modrých odrôd sa tu pestuje hlavne Rulandské modré.

 ÁSZÁR-NESZMÉLY – táto oblasť sa rozprestiera na ploche 1360 ha v katastri 19 obcí. Oblasť leží na pravom brehu Dunaja v pohorí Gerecse v blízkosti Komáromu a Esztergomu.

Klimatické podmienky: Klimatické podmienky sú v tejto oblasti vyrovnané, úhrn zrážok je mierny, klíma je studená s vlhkým vzduchom (kvôli blízkosti Dunaja). Výkyvy tepôt a zrážok sú nízke.

Pôdne podmienky: Podložie tejto oblasti je tvorené predovšetkým slieňom a ílom. Na povrchu sa vyskytujú spraše a hnedá lesná pôda.

Pestované odrody: Pestujú sa tu hlavne Olaszrizling, Chardonnay, Sauvignon, Rulandské šedé. Pestujú sa tu aj národné odrody ako Irsai Olivér a Cserszegi fūszeres.

Použité zdroje:
http://www.wellnesstips.sk/vinarske-oblasti-madarska-mapa-144.html
http://vinorum.cz/content/7-vinarske-oblasti
Johnson, H., Robinson, J., 2009: Svetový atlas vína, vydavateľstvo IKAR
Foto: http://www.pannonwines.com/discovering-hungarian-wine/hungarian-wine-regions/north-transdanubia.html

Najčítanejšie články »