Maďarsko -cibéby
KM , 21. júla 2014

MAĎARSKO – Oblasť Tokaj

Svetoznáma vinárska oblasť sa rozprestiera na severovýchodnej pohraničnej oblasti krajiny, na rázovitých kopcoch Zemplínskych vrchov.

Plocha oblasti je 5900 ha rodiacich viníc v katastri 27 obcí.

Klimatické podmienky: Všeobecne kontinentálna klíma, mikroklimatické podmienky sa dobre oddeľujú vďaka výraznej členitosti terénu a prítomnosti vodných plôch (rieky Tisa a Bodrog)

Pôdne podmienky: Pôda je bohatá na vulkanické horniny ako je riolit, andezit, zeolit a tufy. Vrchnú vrstvu tvorí obvykle spraš, hnedá lesná pôda alebo hlina.

Pestované odrody: V tokajskej oblasti je povolené pestovať len biele odrody. Najväčšiu časť vínic zaberá odroda Furmint s Lipovinou, ďalej sa tu pestujú odrody Muscat Lunel, Zeta (známa aj ako Oremus), Kabar a Kövérszölö.

Typické názvy tokajských vín

samorodné – ak sa víno vyrába etanolovou fermentáciou z hrozna tokajských odrôd, dopestovaného na kvalifikovaných honoch, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb

suché – hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21 °NM a vyrobené víno musí mať obsah zvyškového cukru do 10 g/l

sladké – hrozno musí mať cukornatosť najmenej 24 °NM a vyrobené víno musí mať obsah prírodného zvyškového cukru nad 10 g/l

výber – víno, ktoré vzniká etanolovou fermentáciou po zaliatí cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch muštom s cukornatosťou najmenej 21 °NM. Podľa množstva pridaných cibéb sa člení na 3 – 6 putňový (putňa – pôvodne drevená, dnes aj plastová nádoba, ktorá slúži na nosenie hrozna, zvyčajne má objem 20 – 60 l. V tokajskej oblasti sa táto nádoba s objemom 15 l využíva aj ako miera pri spracovaní cibéb)

mášláš – víno vyrobené etanolovou fermentáciou mušru alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného vína alebo tokajského výberu. Na trh sa uvádza po dvoch rokoch zrenia, z toho aspoň rok v drevenom sude.

forditáš – víno vyrobené etanolovou fermentáciou muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na matolinové výlisky z cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Na trh sa uvádza po dvoch rokoch zrenia, z toho aspoň rok v drevenom sude.

výberová esencia – víno získané etanolovou fermentáciou cibéb z kvalifikovaných honov. Ri zbere sa vyberajú osobitne bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Na trh sa uvádza po troch rokoch zrenia, z toho aspoň dva roky v sude.

esencia – víno získané pomalou fermentáciou samotoku, ktorý sa získava zo zvášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu.Na trh sa uvádza po troch rokoch zrenia, z toho aspoň dva roky v sude.

Použité zdroje:
http://www.wellnesstips.sk/vinarske-oblasti-madarska-mapa-144.html
http://vinorum.cz/content/7-vinarske-oblasti
Johnson, H., Robinson, J., 2009: Svetový atlas vína, vydavateľstvo IKAR
http://www.tokajskevino.sk/tokajske-vino/tokajska-oblast/
Malík, F., a kol., 2012: Vinársky lexikón, str. 93

Najčítanejšie články »