KM , 19. jan 2015

NEMECKO – Ahr

Nemecké vinárstvo má dlhoročnú tradíciu. Prvé vinice v Nemecku zakladali už rímske légie, ktoré na začiatku nášho letopočtu obsadili južnú časť Nemecka. Vinice sa vysádzali hlavne v údoliach riek - Rýn a Mosela. V súčasnosti je v Nemecku vysadených viac ako 100000 hektárov vinohradov a Nemecko zaujíma šieste miesto vo svetovej produkcii vína.

Nemecké vinárske zákony boli vždy veľmi prísne, posledný zákon  je z roku 1971 a stanovuje vinárske oblasti pre stolové vína, oblasti pre domáce vína a oblasti pre prívlastkové vína. Zákon stanovuje aj minimálnu cukornatosť mušto pre výrobu jednotlivých druhov vín. Oproti °NM (° normalizovaného muštomeru používaných u nás) je v Nemecku zaužívané meranie cukornatosti v °Oechsle (porovnanie špecifickej hmotnosti vody s hmotnosťou muštu). Základným prvkom, podľa ktorého sa nemecké vína klasifikujú je cukornatosť hrozna. Podľa cukornatosti sa vína členia na:

Deutscher Tafelwein (stolové víno) – sú vína, ktoré boli vyrobené z hrozna pochádzajúceho z Nemecka, a z neho musí byť 75 % z oblasti, ktorá je uvedená na etikete.

Landwein je nová kategória vín, ktorá vznikla v roku 1982 (zodpovedá francúzskemu označeniu Vin de Pays), a jedná sa o vína, ktoré sú vyrobené z hrozna vypestovaného v deklarovanej oblasti.

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) je víno z jednej z určených oblastí. Mušt môže byť prisládzaný a víno tiež pomocou Süssreserve (pasterizovaný mušt, ktorý môže obsahovať 2% alkoholu, ale zvyčajne je nealkoholický, avšak musí byť vyrobený z rovnakého hrozna, ako je víno, do ktorého sa pridáva).

Qualitätswein mit Prädikat (QmP)  je označenie prívlastkových vín v Nemecku. Do tejto veľkej skupiny pripadá šesť prívlaskov (Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein).

Vinárska oblasť Ahr

Terasy v oblasti Ahr

Terasy v oblasti Ahr

Ahr je najmenšou a najsevernejšie položenou vinárskou oblasťou Nemecka. Vinice sa rozprestierajú 24 km pozdĺž rieky Ahr. Celková výmera viníc (do roku 2003) je 528 ha. Vinič vysadený v tejto oblasti sa nachádza na strmých, terasovitých útesoch, ktoré majú bridlicovitý pôvod.

  • Klimatické podmienky: Klimatické podmienky tejto oblasti sú mierne a priaznivé, priemerná ročná teplota je 9,5 °C. Index slnečného svitu je 1500 hodín ročne, čo poskytuje optimálne podmienky pre pestovanie viniča. Priemerný úhrn zrážok je 615 mm ročne.
  • Pôdne podmienky: Vinárska oblasť Ahr sa vyznačuje sprašovými pôdami (prevažne na východnej časti údolia rieky Ahr), bridlicami, sopečnou a kamenistou pôdou (viac západná časť údolia Ahr). Výhodou tejto pôdy je, že zadržiava slnečné svetlo a teplo, a v noci následne vyhrieva celú rastlinu.
  • Pestované odrody: Oblasti Ahr dominujú modré odrody. Najviac sa pestuje Rulandské modré (necelých 62%), Modrý Portugal (11%), z bielych odrôd sa tu pestuje Riesling (7%) a v malých percentách aj Müller Thurgau a Dornfelder.

Použité zdroje:
www.vino.cz, www.germanwines.de, www.germany.travel
Johnson, H., Robinsonová, J., 2009: Svetový atlas vína, Vydavateľstvo IKAR, str. 225
FOTO: vinny.blog.cz, www.raildiscoveries.com, en.wikipedia.org

Najčítanejšie články »