KM , 14. dec 2014

NOVÝ ZÉLAND

Z hľadiska vinárskej histórie je Nový Zéland absolútnou novinkou, veď ešte v roku 1960 disponovala necelými 400 hektármi viníc. Vinohrady sa rozprestierali prevažne v Aucklande a pozdĺž zátoky Hawke´s Bay. V roku 1980 už plocha viníc predstavovala 5600 hektárov. V súčasnosti je na Novom Zélande vysadených viac ako 22 000 hektárov viníc. Nový Zéland má 10 hlavných vinohradníckych oblastí, ktoré sa tiahnu naprieč severným a južným ostrovom, no najznámejšou oblasťou je Marlborough.

OBLASTI NOVÉHO ZÉLANDU:

– Auckland, Waikato, Gisborne, Hawke´s Bay, Wairarapa, Nelson, Marlborough, Northland, Canterbury a Otago.

História pestovania viniča sa v Aucklande začala písať v 19. storočí príchodom osadníkov z Dalmácie. Severovýchodne i severozápadne od najväčšieho mesta v zemi sa na červených pôdach sopečného pôvodu darí dobre odrodám Merlot, Cabernet Sauvignon a Chardonnay. Vyskytujú sa tu aj ílovito-piesčité pôdy. Klíma v Aucklande je teplá, s vysokou vlhkosťou vzduchu, kvôli svojej pobrežnej polohe. Väčšinu plôch viníc tu vlastnia veľké podniky. Najznámejšími podnikmi sú Montana a Villa Maria.

Canterbury je veľká provincia na východnom pobreží južného ostrova nového Zélandu. Vinice sa rozprestierajú po celej provincii. Táto oblasť má príjemnú klímu na výrobu elegantných vín vyrobených z odrôd Pinot noir, Chardonnay a Rizlingu rýnskeho. Canterbury je obklopený známejšími oblasťami ako je Marlborough na severe a Central Otago na juhozápade. Intenzita slnečného svitu v tejto oblasti napomáha k fenologickej zrelosti hrozna, zatiaľ čo chladné oceánske vplyvy a chladné noci predlžujú vegetačné obdobie viniča a pomáha tak udržiavať kyseliny hrozna. V celej oblasti Canterbury sa nachádzajú aluviálne pôdy, na juhu regiónu sú priepustné štrky, a hlinitá pôda, ktorá umožňuje koreňovému systému viniča jednoduchšie vyhľadávať vodu. V zimných mesiacoch tu spadne veľa zrážok, preto je nutnosť zavlažovania minimálna. Okolo Waipara je viac vápenca v pôdach, ktorý dodáva vínam tu vyrobeným výraznú mineralitu.

Central Otago je najjužnejšou vinárskou oblasťou na svete. Vinohradnícka oblasť pokrýva hornatú oblasť v blízkosti letoviska Queenstown na východnej strane južných Álp. Vinohrady sú roztrúsené do menších oblastí. Nimi sú Gibbston, Alexandra, Wanaka a Cromwell. Najvýraznejším rysom Central Otago je kontinentálne podnebie, kde súú extrémne zmeny medzi dennými a nočnými teplotami. Tieto teplotné výkyvy spôsobujú skrátenie a zintenzívnenie vegetačného obdobia viniča. Hrozí tu poškodenie viniča mrazmi. Naopak letné dni sú tu extrémne teplé. Najviac pestovanou odrodou v Central Otago je Pinot noir, jeho výsadby zaberajú až 3/4 plochy viníc.

Gisborne je vinársky región nachádzajci sa na východe Severného ostrova Nového Zélandu. Gisborne je treťou najproduktívnejšou oblasťou Nového Zélandu (po Marlborough a Hawke´s Bay). Vyskytujú sa tu naplaveninové pôdy, ktoré sú mimoriadne úrodné. Vinice sú ovplyvnené prímorskou klímou, morský vánok zjemňuje intenzitu slnečného svetla, čím sa predlžuje vegetačné obdobie viniča. Najviac pestovanými odrodami sú Chardonnay (až 1/2 viníc), ďalej sa tu pestujú aromaické odrody ako Tramín, Viognier a Chenin blanc. Nezvyčajú pozornosť pútajú červené vína vyrobené z odrôd Merlot, Malbec a Shiraz.

Hawke´s Bay sa nachádza na východe Severného ostrova Nového Zélandu, tento názov je odvodený od veľkej polkruhovej zátoky na pobreží Tichého oceánu. Hawke´s Bay patrí k najstarším vinohradníckym a vinárskym oblastiam Nového Zélandu, vinič tu bol vysadený v roku 1851. V Hawke´s Bay sa nachádza široká paleta pôd. Tieto väčšinou geologicky mladé pôdy boli prekryté riekami, a teraz tu vznikli piesčité, ílovité pôdy, štrky. Priemerný úhrn zrážok je 890 mm ročne. Najpestovanejšie odrody v Hawke´s Bay sú Chardonnay, Sauvignon blanc a Merlot.

Marlborough je jednou z najdôležitejších oblastí výroby vína na Novom Zélande. Nachádza sa na severovýchodnom cípe Južného ostrova, a produkujú sa tu 3/4 všetkých vín Nového Zélandu. Oblasť je zložená z dvoch paralelných údolí – Wairau a Awatere. Táto oblasť má najviac hodín slnečného svitu (až 2395 hodín ročne). Teplotné rozdiely medzo dennými a nočnými teplotami sú relatívne vysoké, čo zabezpečuje, aby vína zostali svieže a aromatické. Pôdy oblasti Marlborough sú geologicky mladé, do značnej miery lužné. Na riečnych terasách sa vyskytujú štrkové pôdy, hlinité pôdy sa vyskytujú hlavne na svahoch. Oblasť Marlborough je preslávená pestovaním odrody Sauvignon blanc.

Nelson je menej známy, malý vinársky región na severnom konci Južného ostrova. Z troch strán je obklopený horami, má svoju špecifickú mikroklímu, ktorá je vhodná najmä pre aromatické odrody. Najlepšie sa tu darí Tramínu, Rulandskému šedému či Rizlingu rýnskemu. Klíma je tu teplá, slnečná ovplyvňovaná morským vánkom z Tasmánskeho mora. Teplé latá sú nasledované teplými jeseňami, čo prispieva k predĺženiu vegetačného obdobia viniča. Vyššie denné teploty striedané chladnými nocami priaznivo ovplyvňujú fonologickú zrelosť hrozna. Pôdy v oblasti Nelson sú prevažne lužné štrky, bližšie k pobrežiu sa vyskytujú piesčité pôdy, alebo ťažšie ílovité pôdy. Najviac pestovanými odrodami sú Chardonnay, Sauvignon blanc, Riesling a Pinot noir. Celková produkcia vinárskej oblasti Nelson zahŕňa len 2 % celkovej produkcie.

Northland je najsevernejší vinársky región Nového Zélandu. Tento región je preslávený svojimi červenými vínami vyrobených z odrôd Syrah, Pinotage a hybridnej odrody Chambourcin. Je to malý región a z hľadiska produkcie zanedbateľný, avšak nie je zanedbateľný kvôli svojej historickej dôležitosti. Tu boli vysadené prvé kry viniča v roku 1819. Northland má subtropické podnebie – teplé, vlhké letá a daždivé zimy naplno zamestnávajú vinohradníkov, aby ochrámili svoje vinice pred hnilobou. Pôdne podmienky v Northlande sú rozmanité. Nachádzajú sa tu piesčité pôdy, ale aj ťažké íly a vulkanické pôdy. Najviac sa pestuje Syrah a Pinotage.

Wairarapa zaberá najjužnejšiu časť severného ostrova Nového Zélandu. V tejto oblasti sa nachádzajú tri subzóny: Masterton, Gladstone a Martinborough. Plytké neúrodné pôdy prekrývajú podložie zo silne priepustného hlbokého štrku, kalu a ílu. Hrozno tu využíva dlhšie vegetačné obdobie, vďaka teplej jeseni. Teplotné rozdiely medzi dňom a nocou sú tu najväčšie. Najviac pestovanou odrodou vo Wairarapa je Pinot noir.

 

Použité zdroje:
www.wine-searcher.com, en.wikipedia.org
Johnson, H., Robinsonová, J., 2009: Svetový atlas vína, Vydavateľstvo IKAR,str. 358 – 363
Rumrich, S., 2004: Vína z Austrálie a Nového Zélandu, Filip Trend Publishing, str. 50 – 53
FOTO: www.anewzealand.com, www.wineandvinesearch.com,

Najčítanejšie články »