Nitrianska vinohradnícka oblasť
KM , 21. júla 2014

SLOVENSKO – Nitrianska vinohradnícka oblasť

Nitrianska vinohradnicka oblasť je veľmi kvalitná a rozsiahla, s vinohradmi ležiacimi na južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch.

Vyznačuje sa veľkou geografickou a odrodovou rôznorodosťou. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tríbča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny. Celková výmera registrovaných vinohradov je 3903 ha. Nitriansku vinohradnícku oblasť môžeme zadeliť do 9 vinohradníckych rajónov a 158 obcí, ktoré sa tiahnu od povodia Váhu, južnou časťou cez Zlaté Moravce, Vráble a Levice, až po severnú časť oblasti, ktorú reprezentuje okolie Radošiny. Nitrianska vinohradnícka oblasť má bohatú históriu, práve z oblasti Nitry sa zachovali najstaršie historické dôkazy o existencii vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Typické sú aj početné pamiatky ľudového staviteľstva spätého s vinohradníctvom vrátane dodnes zachovaných typických hajlochov a vinohradníckych chyžiek.

Geografická poloha a vyhovujúce zloženie pôd pohodria Tríbeč a juhovýchodných svahov Považského Inovca vytvárajú výborné predpoklady k produkcii bohatých, odrodovo charakteristických a kvalitných vín. Vína sa vyznačujú autentickosťou a dosahuje vysokú kvalitu. Štyri dôležité mestá a ich tradície – Nitra, Topoľčianky, Vráble a Sereď garantujú štyri vinárske prejavy.

Rajóny spadajúce do Nitrianskej vinohradníckej oblasti:

Rajónov je celkovo deväť a k tým najznámejším patrí šintavský, radošinský, žitavský, nitriansky a tekovský. Nitrianska vinohradnícka oblasť zahŕňa aj zlatomoravecký, vrábeľský, želiezovský a pukanecký rajón.

Klimatické podmienky

Južná časť Nitrianskej oblasti má teplé podnebie s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Severná časť je v teplej mikrooblasti s chladnejšou zimou. Priemerný úhrn zrážok je 570 mm ročne. Priemerné teploty sú 11,3 °C, počas vegetácie priemerná teplota dosahuje hodnoty takmer 18 °C (17,6 °C).

Pôdne podmienky

Prevládajú tu hnedozeme a černozeme s ílovito-hlinitými a hlinitými pôdami. Pôdy majú vysoký obsah skeletu a výborný minerálny základ, čo je podkladom pre rozmanitosť vinohradov v tejto oblasti.

Pestované odrody

Z bielych muštových odrôd sa tu pestuje najviac Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Silvánske zelené, Tramín červený, Rulandské biele. Modré odrody pestované v Nitrianskej vinohradníckej oblasti pokrývajú len 15 % celkovej výsadby a sú to hlavne Rulandské modré, Frankovka modrá a Svätovavrinecké.

Použité zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitrianska_vinohradn%C3%ADcka_oblas%C5%A5
Lipka, F. a kol., 2006: Praktický sprievodca slovenskými vínami
Pospíšilová, D., 2005: Ampelografia Slovenska, str. 53
Foto: http://www.winoslowackie.pl/regiony/nitrzanski-region-winiarski/

Najčítanejšie články »