Španielsko - Castile and León
KM , 23. júla 2014

ŠPANIELSKO – Castile and León

Catile and León je jednou z veľkých oblastí Španielska, ktorá je zložená z 11 menších Denominación de Origen.

Castile and León – táto oblasť má typické stredomorské podnebie s výrazným kontinentálnym charakterom. Zimy sú v tejto oblasti veľmi dlhé a studené, s priemernými teplotami 4-7 °C. Letá sú krátke a horúce. Úhrn zrážok je v priemere 450 až 500 mm ročne.

 PODOBLASTI CASTILE AND LEÓN

DO ArlanzaARLANZA – táto oblasť nesie svoj názov po rovnomennej rieke, ktorá preteká cez ňu.

Klimatické podmienky: Podnebie v tejto malej oblasti je kontinentálne, s dlhými, horúcimi letami a studenými zimami. Okrem tohto je výrazný roziel medzi dennou a nočnou teplotou.

Pestované odrody: Z bielych odrôd sú v tejto oblasti povolené Viura a Albillo. Z modrých odrôd sa tu pestuje prevažne Garnacha, Mencia, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, či Tinta del País.

 DO ArribesARRIBES – táto oblasť sa nachádza v juhovýchodnej provincii Zamora. Registrovaná plocha vinohradov je 750 hektárov.

Klimatické podmienky: Podnebie v tejto oblasti je stredomorské s vplyvom Atlantického oceánu. Zrážky sú rovnomerne rozložené, počas celého roka. Letá bývajú teplé a suché, zimy sú mierne.

Pôdne podmienky: Pôdy sú piesčité, miestami sa vyskytuje žula, či kremeň. Pôdy sú chudobné na organickú hmotu. Podložie je bridlicové – pôsobí to ako akumulátor tepla.

Pestované odrody: K pestovaným odrodám patrí autochtónna odroda Juan García, ďalej sa tu pestuje z modrých odrôd Tempranillo, Garnacha a Mencía. Z bielych odrôd sa tu pestuje Malvasia, Verdejo a Albillo.

DO BierzoBIERZO – táto oblasť sa nachádza v severozápadnej časti provincie León. Aj táto oblasť patrí k Denominación de Origen.

Klimatické podmienky: DO Bierzo má špeciálnu mikroklímu, ktorá je veľmi vhodná pre pestovanie viniča. Priemerná ročná teplota sa pohybuje na úrovni 12 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok je 700 mm a vinič v tejto oblasti má 2200 hodín slnečného svitu ročne.

Pôdne podmienky: Pôdy v oblasti Bierzo sú prevažne bridlicové, mierne kyslé a majú nízky obsah vápnika.

Pestované odrody: Odrody pestované v tejto oblasti sú Mencia, Garnacha, Tintorera, Tempranillo, Merlot a Cabernet Sauvignon. Z bielych odrôd sa tu pestuje Doňa Blanca, Godella, Palomino, Malvasia, Chardonnay a Gewürztraminer.

DO CigalesCIGALES – táto oblasť Denominación de Origen v Španielsku je pomerne mladou, vznikla v roku 1991. Leží v nadmorskej výške 750 m.n.m. Táto oblasť sa špecializuje na výrobu klaretov a ružových vín. (pozn. klaret – spravidla biele víno vyrobené z modrých odrôd viniča. Hrozno sa lisuje celé, ale možno ho i odzrniť. Z popraskaných bobúľ vyteká bezfarebný mušt bez lisovania, ktorý je chudobný na farebné látky i triesloviny. Po prekvasení však môže mať i výrazný sivý alebo ružovkastý odtieň.)

Klimatické podmienky: Oblasť Cigales má kontinentálne podnebie (dlhé horúce letá, chladné zimy), no kvôli vplyu Atlantického oceánu je tu výrazné kolísanie teplôt. Hlavne na jar je tu vysoké riziko mrazov. Priemerný úhrn zrážok je 425 mm ročne. Zrážky sa vyskytujú väčšinou na jar a na jeseň.

Pôdne podmienky: Podložie je tu vápencové, nachádzajú sa tu aj ílovité pôdy. Pôda nie je príliš kamenistá a je chudobná na organickú hmotu.

Pestované odrody: Z modrých odrôd sa tu pestuje hlavne Tempranillo, Garnacha tinta, Garnacha gris. Z bielych odrôd je to Verdejo a Albillo

DO Ribera del DueroRIBERA DEL DUERO – táto oblasť sa nachádza v severnej časti náhornej plošiny a je jednou z jedenástich vinárskych regiónov oblasti Castile and León. Vinice zaberajú plochu 1200 ha.

Klimatické podmienky: Údolie rieky Ribera del Duero má extrémne klimatické podmienky, teploty tu dosahujú 40 °C počas suchého leta, zimy sú drsné, teploty dosahujú až – 18 °C. Podnebie je viac kontinentálne. Slnečný svit je tu 2400 hodín ročne. Priemerný úhrn zrážok je 450 mm ročne.

Pôdne podmienky: Striedajú sa tu vrstvy prachu, ílovitého piesku s vrstvami vápenca.

Pestované odrody: K pestovaným odrodám v oblasti patria hlavne Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Malbec a Merlot. Z bielych odrôd je to hlavne Albillo, ale táto odroda sa používa na výrobu vín určených na domácu spotrebu.

DO RuedaRUEDA – táto oblasť je sústredená v okolí mesta Rueda, v provincii Valladolid. Prvé zmienky o pestovaní viniča v tejto oblasti siahajú až do 11. storočia. V rokoch 1890 a 1922 boli až 2/3 viníc zničených škodcom fyloxéra. Myšlienka vytvorenia Denominación do Origen Rueda bola vyslovená v roku 1935, no nebola zrealizovaná až do roku 1972. Až vinárstvo Marqués de Riscal sa postaral o začiatok novej éry vinárstva, a to na základe odrody Verdejo. Oficiálny štatút DO získala Rueda v roku 1980.

Klimatické podmienky: Podnebie v tejto oblasti je kontinentálne (dlhé, horúce letá, chladné zimy) s vplyvmi Atlantického oceánu. Teploty sú v tejto oblasti rôznorodé. Sú tu riziká silných mrazov, silného vetra, krupobitia. Úhrn zrážok je 400 mm ročne a slnečného svitu je 2700 hodín ročne.

Pôdne podmienky: V blízkosti rieky Duero sa nachádzajú pôdy s vysokým obsahom vápnika (24%). Smerom na juh je pôda hnedá, piesočnatá, so štrkovým podložím. Pôda má vyšší obsah železa.

Pestované odrody: Z bielych odrôd sa tu pestuje Verdejo, Viura a Sauvignon blanc, zatiaľ čo z modrých sa tu pestuje hlavne Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon a Merlot.

DO Tierra de LeónTIERRA DE LEÓN – táto oblasť sa nachádza na juhu provincie León. Oblasť získala štatút Denominación de Origen až v roku 2007.

Klimatické podmienky: Oblasť Tierra de León má kontinentálne podnebie. Často sa tu vyskytujú mrazy a hmly.

Pôdne podmienky: Pôdy v tejto oblasti sú aluviálne, sú chudobné na obsah organickej hmoty.

Pestované odrody: K povoleným odrodám, ktoré sa pestujú v danej oblasti patria Tempranillo, Garnacha, Prieto Picudo, Mencia – modré odrody. K bielym odrodám patria Verdejo, Albarino blanco, Godella, Malvasia a Palomino.

TIERRA DEL VINO DE ZAMORA – je jednou z malých oblastí, ktoré patria medzi DO (Denominación de Origen). Tento štatút oblasť získala v roku 2008. Pestovanými odrodami v tejto oblasti sú Malvasia, Moscatel de grano Menudo, Verdejo, Albillo, Palomino, Godella, z modrých drôd je to hlavne Tempranillo, Garnacha a Cabernet Sauvignon.

 DO ToroTORO – táto oblasť patrí k španielskym oblastiam Denominación de Origen v provincii Zamora. Vinice sa rozprestierajú na ploche 8000 ha, z ktorých je registrovaných len 5500 ha. Vinice sa nachádzajú v nadmorskej výške 620 – 750 m.n.m.

Klimatické podmienky: Podnebie v tejto oblasti je kontinentálne s vplyvom Atlantického oceánu. Je tu výrazné striedanie teplôt, od – 11°C v zime, po 37 °C v lete. Úhrn zrážok je okolo 350 – 400 mm ročne. Slnečný svit je tu 2600 hodín ročne.

Pôdne podmienky: Pôda v oblasti Toro je piesčito-hlinitá, na povrchu s jemným alebo drsným pieskom.

Pestované odrody: Pestujú sa tu hlavne modré odrody ako Tinta de Toro (synonymum Tempranillo) a Garnacha. Z bielych odrôd je to Verdejo a Malvasia.

Typy vín: Červené vína v tejto oblasti sa vyrábajú prevažne z odrody Tempranillo. Existuje viacero typov:

mladé červené – ideálne na vypitie do roka

Roble – je to mladé červené víno, ktoré zreje 3-6 mesiacov (môže obsahovať istý podiel odrody Garnacha)

Crianza – víno, ktoré má minimálne dva roky, z toho muselo aspoň 6 mesiacov vyzrievať v drevenom sude

Reserva – víno, ktoré má minimálne tri roky, z toho muselo aspoň rok vyzrievať v drevenom sude

Gran reserva – víno, ktoré má minimálne päť rokov, z toho muselo aspoň dva roky vyzrievať v drevenom sude.

Ružové vína sa vyrábajú z 50% Tempranillo a 50% Garnacha

Biele vína sú vyrobené buď zo 100% Verdejo, alebo 100% Malvasia

VALLES DE BENAVENTE – táto oblasť spadá pod kontinentálne podnebie, úhrn zrážok je 350-500 mm ročne. Z modrých odrôd sa tu pestuje hlavne Tempranillo, Prieto Picudo a Mencia, z bielych odrôd je to hlavne Verdejo a Malvasia.

VALTIENDAS – v tejto oblasti sa pestuje hlavne Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Albillo, Garnacha a Merlot.

Použité zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_wine_regions Johnson, H., Robinsonová, J., 2009: Svetový atlas vína, Vydavateľstvo IKAR, str. 195 – 196
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/98574/Castile-LeonFoto: http://www.spaintravelunleashed.com/castile-leon.htmlhttp://www.wineandvinesearch.com/spain/castile_leon/castile_leon_do.php

Najčítanejšie články »