MUVINA , 02. apr 2019

24. ročník Muvina Prešov

Organizovanie veľkej medzinárodnej vinárskej prehliadky na pôde Múzea vín v Prešove patrí už k stabilným udalostiam vinárskeho kalendára.

Ani rok 2019 nebude výnimkou. Začíname písať dejiny už 24. ročníka tejto súťaže, ktorá dáva možnosť v širokom medzinárodnom meradle konfrontovať výsledky poctivej a ťažkej práce vinárskych odborníkov, ale cieľom ktorej je tiež predstaviť to najlepšie zo sveta vína bežným konzumentom.

O úspechoch súťaže Muvina boli informovaní aj novozvolení predstavitelia Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) so sídlom v Paríži, na čele s jej novým generálnym riaditeľom, pánom Pau Roca. Z iniciatívy vedenia OIV a našej ambasády v Paríži sa na jeseň tohoto roku plánuje veľká ochutnávka najlepších vín z Muviny 2019 priamo v Paríži.

Samozrejmosťou je aj to, že súťaž je zaradená medzi nominačné súťaže Salónu vín SR. To všetko svedčí o stabilne vysokej úrovni súťaže a činnosti organizátorov. Je len na Vás, či sa aj Vy svojou účasťou zapíšete do histórie výsledkov súťaže. Dovoľte požiadať Vás o prihlásenie Vašich vín na 24. ročník medzinárodnej prehliadky vín MUVINA 2019, ktorej konkurz sa uskutoční v dňoch 13. – 14. júna 2019 za účasti medzinárodne uznávaných enológov.

Najčítanejšie články »