VNK , 05. mar 2018

Danube Wine Challenge

Súťaž Danube Wine Challenge sa koná dňa 17. a 18. apríla, 2018 v Komárne na Slovensku.

Ročník 2018 je nominačnou súťažou na Národný salón vín Slovenskej republiky a nadväzuje na jej predchádzajúce ročníky s názvom Danube Wine, ktorej cieľom je porovnať vína vinárov Slovenskej republiky a vybrať z nich vína, ktoré sa budú uchádzať o účasť v expozícii Národného Salónu vín.

Počnúc týmto ročníkom sa súťaž stáva otvorenou pre vína a hodnotiteľov z celého sveta. Cieľom je poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž poskytne jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj tým, že sa môžu odlišovať rozmanitosťou štýlu a spôsobom prípravy.

Prihlásiť vzorky môžete už dnes prostredníctvom nasledujúcej linky VinkoPRO

Pre zahraničných hodnotiteľov sa súťaž stáva mimoriadnou príležitosťou na symbolický prvý dotyk so slovenskými vínami a vytvára tak priestor na diskusiu vinárov a špecialistov, ktorí pracujú s vínom.

Najčítanejšie články »