NSVSR , 29. júna 2009

Národný salón vín Slovenskej republiky 2009

V dňoch 24.-25. júna 2009 Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil štvrtý ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2009.

Cieľom tejto súťaže je vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2009/2010 a predstaviť ich ako laickej tak i odbornej verejnosti. Záštitu nad podujatím prevzal minister pôdohospodárstva, pán Stanislav Becík.
V tomto roku sa na Slovensku uskutočnilo 16 nominačných súťaží, do ktorých sa prihlásilo 7 857 vín, z toho 2 359 vín získalo viac ako 84 bodov a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Prihlásených do súťaže a spĺňajúcich náročné kritéria aj čo sa týka objemového množstva je 421 vzoriek vína od 59 vinárov zo všetkých 6 slovenských vinohradníckych oblastí. Je to zatiaľ rekordný počet súťažiacich vzoriek, ktorý oproti minulému ročníku vzrástol o 65 vín. Ich pomerové zastúpenie kopíruje tradíciu a výrobu vína na Slovensku –  59 % bielych vín, 32 % červených vín, 5 % ružových, 2 % šumivých vín a 2 % tokajských vín. Zo všetkých vín je  76 % (315) vín ročníka 2008 a 13 % vín ročníka 2007. Vína ročníka 2008 dokazujú svojou sviežou arómou a plnou chuťou, že naši výrobcovia dokážu očarujúco využiť prírodné podmienky krajiny. Vína ročníka 2008 nás prekvapia svojím jednoznačným odrodovým charakterom a príjemnými kyselinkami, ktoré dodávajú vínam sviežosť a iskrivosť a sú také typické pre naše podmienky.

V zmysle štatútu vína hodnotilo 8 degustačných komisií, za účasti 48 erudovaných slovenských degustátorov, ktorí majú platné degustačné skúšky podľa európskych noriem a dlhoročné skúsenosti v hodnotení vín. Predsedom hodnotiacich komisií bol PhDr. František Lipka, veľvyslanec SR, prezident Medzinárodnej jury pre udeľovanie cien O.I.V. (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno), dôstojník Národného rádu za zásluhy vo vinárstve Francúzskej republiky, dôstojník Bratstva rytierov Tastevin v Burgundsku, rytier vinárskeho rádu Beaume de Venice.

Vína sa hodnotili v kategóriách biele tiché suché, biele tiché ostatné, šumivé, tokajské, tiché ružové, červené tiché suché, červené tiché ostatné. V záujme najvyššej objektivity sa každé víno hodnotilo v dvoch nezávislých komisiách.
Počet súťažiacich vín z roka na rok stúpa, čo svedčí o tom, že medzi vinármi je označenie Národný salón vín pre vinára významné prestížne ocenenie. Národný salón vín SR si za prvé tri roky svojej činnosti vybudoval renomé „Nezávislý posudzovateľ kvality vinárskeho podniku“. Kvalita vinárskeho podniku sa v súčasnosti hodnotí podľa toho, či už mal tento podnik víno umiestnené v salóne a koľko vín z jeho produkcie sa tu umiestnilo. Je to veľmi významný úspech tohto projektu, ktorý má celoslovenský význam.

Salón vín počas dvoch rokov jeho činnosti už navštívilo spolu viac ako 16 000 návštevníkov. Počas tretieho ročníka navštívilo salón zatiaľ takmer 6000 návštevníkov, z ktorých vyše si 3000 zakúpilo jeden z degustačných programov a ďalších 3000 prišlo na prehliadku historických pivníc. Takmer 30 % návštevníkov tvorili zahraniční turisti – z Rakúska, Českej republiky, ale aj Bulharska, USA či Veľkej Británie. Medzi najvýznamnejšie akcie patrilo usporiadanie ochutnávky vín bývalým ministrom poľnohospodárstva Miroslavom Jureňom, na ktorú boli pozvaní zástupcovia diplomatického zboru z viac ako 30 krajín. Tejto akcie sa zúčastnil aj premiér pán Robert Fico. Významnou návštevou bola aj predsedníčka Senátu Belgického kráľovstva Anne-Marie Lizin ako aj manželky predsedov parlamentov EU. Vo februári tohto roku sa tu uskutočnilo stretnutie ministerky pôdohospodárstva p. Zdenky Kramplovej s francúzskym ministrom p. Michelom Barnier. Expozíciu ocenili aj generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (O.I.V.) Federico Castellucci, minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny pán Sven Alkalaj a prezident Litovskej republiky pán Valdas Adamkus. Národný salón vín Slovenskej republiky prezentoval slovenské vína aj na viacerých výstavách doma i v zahraničí, z tých najvýznamnejších spomeňme aspoň ochutnávku vín na podujatí v Bruseli pod názvom Taste of Slovakia. Toto podujatie navštívila aj komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka p. Mariann Fischer Boel.

Slávnostné otvorenie nového ročníka Národného salónu vín SR spojené s predstavením najlepších 100 slovenských vín odbornej aj laickej verejnosti je naplánované na 8.septembra  2009. Vína budú umiestnené v celoročne prístupnej expozícii Národný salón vín SR, ktorá sa nachádza v pivniciach pezinského zámku. Tu si ich môžu všetci návštevníci ochutnať, vypočuť si odborný výklad o slovenských vínach a  samozrejme vína sa tu dajú aj zakúpiť.

100 najlepších vín SR za rok 2008, výsledky.

Najčítanejšie články »