Martin Motáček , 01. mar 2017

Víno Tirnavia 2017

Súťaž Víno Tirnavia sa oficiálne stáva medzinárodnou súťažou, s účasťou zahraničných degustátorov a aj zahraničných vín.

Prečo prihlásiť vína práve na Tirnaviu?

  • Tirnavia je hodnotená ako najlepšia slovenská súťaž
  • Môžete požiadať o dekantáciu vína s určením približného času dekantácie
  • Vzhľadom na charakter súťaže veľmi nízke štartovné
  • Výroba prezentačného videa pre každého šampióna
  • Výsledky budú prezentované na májovom festivale vín s atraktívnym programom
  • V neposlednom rade charitatívny aspekt súťaže

Využite možnosť prihlásiť vína v termíne do 15. marca, za zvýhodnenú cenu 15 Eur.
Prihlasovanie trvá až do 05. marca za cenu 20 Eur

Zber vzoriek:
Od 06.04.2017 do 08.04.2017
Nádvorie Radnice, Hlavná 1, Trnava

Najčítanejšie články »