MM , 05. feb 2015

Výstava vína Biel Vinalia 2015 – štatút a prihláška

Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo Veľkom Bieli Vás pozýva na jubilejný 10. ročník medzinárodnej súťaže vín pre malých aj veľkých výrobcov vína.

Súťaž je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2015.

Odborná degustácia sa uskutoční dňa 18. februára 2015 v Miestnom kultúrnom stredisku vo Veľkom Bieli. V prípade väčšieho množstva prihlásených vzoriek bude v záujme zachovania vysokej kvality hodnotenia odborná degustácia pokračovať aj 19.februára 2015. Novinkou 10.ročníka bude cena Vinum novum pre najvyššie hodnotené víno vyrobené zo slovenských novošľachtencov. Je nám veľkou cťou, že záštitu nad týmto ocenením ako aj osobnú účasť na odbornej degustácii prisľúbila pani Ing.Dorota Pospíšilová, PhD. Ďalšími novinkami bude inovatívny spôsob hodnotenia vín a zaujímavé ceny pre vystavovateľov víťazných vín.

Najčítanejšie články »