Definícia pojmu: Biela hniloba je choroba viniča spôsobená vláknitou hubou Metasphaeria diplodiella, najmä v teplých oblastiach. Najviac škody robí na bobuliach. U bielych odrôd sfarbuje bobule do mliečnohneda, u modrých odrôd to kávovohneda.

Napadnuté bobule postupne mäknú, strácajú vodu, usychajú. Biela hniloba je ťažko identifikovateľná, pretože sa často vyskytuje spolu s plesňou sivou. Ochranou sú bežné agrotechnické opatrenia a používanie fungicídov.