Organizátor súťaže Danube Wine Challenge / International Wine Competition pozýva na účasť na tejto výnimočnej udalosti výrobcov a predajcov vína zo všetkých vinárskych destinácií. Súťaž sa koná na Chateau Béla v Belej pri Štúrove, Slovenská republika v dňoch 1. – 4. júna 2022.

Hlavným cieľom súťaže Danube Wine Challenge je sústrediť pozornosť predovšetkým na vína z krajín, ktorými preteká rieka Dunaj a jej prítoky a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, vinárske a gastronomické tradície.

Súťaž je otvorená pre vína z celého sveta, s cieľom poukázať na kvalitu slovenského vína, ktoré je pevne ukotvené v stredoeurópskom priestore, ale hlavne vyzdvihnúť jeho význam v medzinárodnom kontexte vín. Súťaž tak poskytne mimoriadnu a jedinečnú príležitosť porovnať vína z rôznych oblastí sveta, ktoré sa od seba odlišujú rôznymi pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlu pestovania viniča a výroby vína.

Súťažné vzorky bude hodnotiť erudovaná odborná porota zložená s lokálnych aj zahraničných odborníkov.

Súťaž je členom VINOFED - Svetovej federácie veľkých medzinárodných súťaží vína a destilátov a koná sa pod vysokým patronátom Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno. Súťaž je nominačnou súťažou pre Národný salón vín.

Viac informácií na: https://danubewine.sk/