Definícia pojmu: Zmes, sceľovanie harmonicky zladených vín. Európske právne normy nedovoľujú sceľovanie vín Európskeho spoločenstva s vínami iných krajín, a ani kupážovanie vín stolových, akostných a prívlastkových.