Definícia: Samotok je samovoľne z rmutu vytekajúci, nelisovaný hroznový mušt. Patrí k najkvalitnejšiemu podielu muštu - obsahuje viac kyselín, menej dusíkatých látok a trieslovín. Samotoky sú vhodné na výrobu šumivých vín.

Pri lisovaní sa rmut dáva do lisu. Rmut svojou váhou tlačí na bobule hrozna a z lisu odteká samotok. Po naplnení lisu dochádza k prvému stlačeniu lisu, kedy sa získava pomerne kvalitný mušt. Pri ďalšom stlačení lisu sa už získava menej kvalitný mušt - do tohto muštu prechádzajú triesloviny, trpkasté látky, pretože sa používajú vyššie pracovné tlaky, a tým sa poškodzujú aj semená hrozna, ktoré obsahujú triesloviny a mušt môže byť po vylisovaní horký.