KM , 06. aug 2014

Adjustácia

Definícia pojmu: Úprava výrobku na udržanie jeho úžitkovej hodnoty, úprava fľašovaného vína určeného na distibúciu do obchodnej siete. Označovanie usmerňuje nariadenie Rady ES č. 1493/1999

zdroje: Malík a kol.: Vinársky lexikón,

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »