KM , 25. sep 2014

Autochtónne kvasinky

Definícia pojmu: Autochtónne kvasinky sú prírodné kmene kvasiniek osídľujúce primárne stanovištia (telo a orgány viniča ai.). Sú súčasťou prirodzenej mikroflóry viniča.

Autochtónne kvasinky sú výsledkom dlhodobej adaptácie k podnebiu, k danej lokalilte, viniču. Zahŕňajú rôzne rody, druhy a kmene kvasiniek, a niektoré sú vhodné pre výrobu vína. Jedná sa hlavne o autochtónne kmene kvasinky druhu Saccharomyces cerevisiae. Využitie prirodzených vlastnosí týchto kvasiniek vo vinárskej praxi zabezpečuje súlad medzi odrodovým a sekundárnym buketom vína a zaručuje tak apelačnú originalitu hroznových vín.

 

zdroje: Malík a kol. Vinársky lexikón, www.vinicavino.sk,

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »