KM , 07. aug 2014

Dégorgement (degorsáž)

Definícia pojmu: Odstránenie straseného a zmrznutého kvasničného sedimentu z hrdla fľaše šumivého vína. Robí sa ručne, alebo v špecializovaných zariadeniach.

Pri výrobe šumivého vína klasickou metódou (fermentáciou vo fľaši), sa vo fľaši tvoria kvasničné kaly. Tie sú v procese remuáže postupne striasané až ku hrdlu fľaše, ktorá je uzatvorená korunkovým uzáverom. Keď sú kvasničné kaly strasené, hrdlo fľaše sa podchladí až zmrazí (soľným roztokom a ľadom) a nastáva krok dégorgement (degorsáž) – teda odstrelenie kvasničných kalov. Pretlak oxidu uhličitého vo fľaši pred degorsážou je vyšší ako 500 kPa, po nej musí zostať tlak vyšší ako 250 KPa. Dogorsáž sa robí ručne (vyškolený pracovník degoržér) alebo mechanicky.

zdroj: jimsloire.blogspot.com, www.maisons-champagne.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »