KM , 07. aug 2014

Forditáš

Defínicia pojmu: Tokajské víno, ktoré sa pripravuje alkoholovým kvasením muštu alebo vína toho istého ročníka, ktoré sa naleje na výlisky z cibéb. Dozrieva minimálne dva roky v drevenom sude. Forditáš musí byť vyrobený vo Vinohradníckej oblasti Tokaj.

Okrem forditášu sa v tokajskej oblasti vyrába aj mášláš a putňové výbery.

zdroj: Malík a kol.: Vinársky lexikón, repositoryfuselessinformation.blogspot.com, www.thewritewriting.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »