KM , 08. aug 2014

Fortifikácia

Definícia pojmu: Všeobecne je to obohacovanie požívatín pridaním výživovo významných zložiek za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty.

Ak si ale fortifikáciu premietneme do vinárskej praxe – pri výrobe likérových vín ide o pridávanie vínneho destilátu do kvasiaceho muštu alebo do hotového vína na zvýšenie koncentrácie alkoholu.  Zvýšená koncentrácia alkoholu zvyšuje potenciál i stabilitu alkoholizovaného vína. Vína sa zvyknú doliehovať na koncentráciu 16-24 % obj. K fortifikovaným vínam patria napríklad portské, madeira, marsala, sherry a malaga.
Portské sa vyrába v portugalskom v regióne Duoro, madeira sa produkuje na ostrove Madeira, sherry a malaga v Španielsku a marsala sa vyrába na Sicílii.

zdroj: www.gastroprofesor.cz, www.nejzahrady.cz, shakeworld.webnode.cz

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »