KM , 12. aug 2014

Matoliny

Definícia pojmu: Ako matoliny sa označujú výlisky hrozna, ktoré môžu obsahovať strapinu, šupky, zrnká alebo malé množstvo muštu. Matoliny tvoria "odpad" pri lisovaní hrozna. Môžu sa použiť na výrobu matolinového vína (to sa následne destiluje), alebo sa môžu použiť ako hnojivo po kompostácii.

Ľudovo sa nazývajú aj „treštoriny“.

zdroj: projektysipvz.gytool.cz, zahrada1.blogspot.com

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »