KM , 01. sep 2014

Sabrage (sabráž)

Definícia pojmu: Sabrage (sabráž) je technika otvárania šumivého vína šabľou. Tento nezvyčajný spôsob sa používa pri slávnostných príležitostiach. Zjednodušene povedané, ide o useknutie hrdla fľaše šabľou.

Seknutie šabľou je prevedené pohybom ostria šable po šve fľaše k miestu spoja hrdla s prstencom fľaše pod zátkou. Vhodnejšie bývajú kvalitné sekty alebo šampanské s ohľadom na kvalitu skla a fakt, že používajú korkové zátky. Dôležitý je správny sklon seknutia ako aj teplota sektu. Správne vychladený sekt je dôležitým predpokladom dobre vykonanej sabráže. Pri správne vykonanej sabráži samotný sekt neobsahuje žiadne čiastočky úlomkov skla vďaka tlaku, ktorý vo fľaši vznikol sekundárnou fermentáciou.

Sabráž zle

Nepodarená sabráž

V sábraži je množstvo súťaží a zároveň je populárnou formou otvárania sektov na rôznych podujatiach.

Ak sabráž nie je vykonaná dobre, môže to skončiť pri najlepšom ako na obrázku.

 

zdroj: sk.wikipedia.org, www.pluska.sk, vinograf.cz

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »