KM , 14. aug 2014

Zvyškový cukor

Definícia pojmu: Ako zvyškový cukor sa označuje neprekvasený cukor, ktorý ostáva vo víne. Jeho koncentrácia v tichom víne určuje jeho "suchosť" alebo "sladkosť"

Slovenský zákon upravuje kategorizáciu tichých vín
podľa zvyškového cukru nasledovne:

suché – najviac 4 g/l−1 zvyškového cukru
polosuché – 4,1–12 g/l−1 zvyškového cukru
polosladké – 12,1–45 g/l−1 zvyškového cukru
sladké – minimálne 45 g/l−1 zvyškového cukru

foto zdroj: www.nehazarduj.cz, www.vinecko.eu

  • Nekróza viniča Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Nekróza viniča

    Definícia pojmu: Nekróza viniča je nebezpečná vírusová choroba, napádajúca väčšinou podpníkový vinič. Po prepuknutí príznakov ...

  • Múčnatka Vinársky slovníček,  Katarína Macková,  17, dec 2014

    Múčnatka

    Definícia pojmu: Múčnatka je hubová choroba viniča, ktorá napáda všetky zelené časti viniča v podobe ...

Najčítanejšie články »