KM , 03. apr 2015

ÁZIA – Izrael

Izrael patrí k známym vinárskym oblastiam, hlavne kvôli výrobe kosher vín. Historicky najväčšie vinárske oblasti boli v regióne Samária a Samson. V súčasnosti je to stále pravda, ale vyvíjajú sa a vznikajú nové vinárstva a trendy v okolí Galilei a Negeve. Zameranie sa na nové oblasti bolo iniciatívou jednotlivých vinárstiev ako na Golanských výšinách je vinárstvo na Golanských výšinách, vinárstvo Carmel v Ramat Arad a Tishbi a Barkan v púšti.

Vinárske oblasti Izraela

Vinárske oblasti Izraela

Izrael vystupuje do popredia ako vinárska krajina. V roku 1990 bola odrodová skladba 70% bielych odrôd a 30% modrých odrôd. Pomer odrôd sa v súčasnosti otočil v prospech modrých odrôd (60%). V súčasnej dobe je v Izraeli asi 25 komerčných vinárstiev. Celková výmera viníc v Izraeli je 3800 hektárov. Izrael má 5 oficiálnych vinohradníckych oblastí – Galilea, Samária, Samson, Júdske vrchy a Negev.

Vinársky región Galilea môžeme rozdeliť do štyroch menších podoblastí – nižšia Galilea, horná Galilea, Golanské výšiny a Tabor. Táto vinohradnícka oblasť sa rozprestiera južne od libanonskej hranice a siaha až po sever Izraela. Väčšina vinárstiev používa na výrobu svojich vín hrozno z tejto oblasti. Galilea je poprednou oblasťou, vinič sa tu pestuje vo vysokých nadmorských výškach. Chladný vánok vanúci z Mount Hermon, čadičové pôdy a tufová pôda Golanských výšin, jedinečná mikroklíma hornej Galilei, v ktorej sú pôdy ťažké, ale dobre odvodnené sú ideálnym miestom pre pestovanie vínnej révy. Najsevernejšie vinice sú vysadené v Golanských výšinách vo výške 1200 metrov.

Vinárska oblasť Samária je najväčšia vinohradnícka oblasť Izraela. Táto oblasť ťaží z prítomnosti pohoria Karmel a blízkosti Stredozemného mora. Najviac viníc je situovaných v údoliach okolo miest Zichron Yaakov, kde sídli aj vinárstvo Carmel a Tishbi. Pôdy tejto vinohradníckej oblasti sú stredne ťažké, vápencové. Klimatické podmienky sú typicky stredomorské, čo sa vyznačuje teplými letami a chladnými, relatívne vlhkými zimami. Celú vinársku oblasť Samárie členíme na dva menšie subregióny – Mt. Carmel a Sharon.

Treťou vinohradníckou oblasťou Izraela je oblasť Samson, ktorá sa člení na tri menšie podoblasti – Adulam, Dan a Latrun. Táto oblasť je charakterizovaná pobrežnou pláňou (región Dan) a svahmi Judskej nížiny. Keďže Galilea, Samária a Judské vrchy sú oblasti, ktoré majú svoju dlhovekú históriu siahajúcu až do biblických čias, aj vinárska oblasť Samson nesie svoj názov po biblickom bojovníkovi Samsonovi. Podoblasť Dan zaberá pobrežné nížiny a čiastková oblasť sa nachádza v kopcoch okolo Latrun a Adulam. V regióne Samson majú svoje vinice vysadené vinárstva Carmel a Barkan. Pôdy vinohradníckej oblasti Samson sú vápencové, kamenisté, miestami hlinité. Klimatické podmienky tejto oblasti sú stredomorské – teplé a vlhké letá, mierne chladné zimy.

Vinohradnícka oblasť Judských vrchov je málo rozvinutou vinárskou oblasťou. Dôvodom nerozvinutia sa, sú nízke nočné teploty na horách. Do tejto oblasti patria podoblasti Beth-El, Jeruzalem, Betlehem a Hebron. Väčšina viníc sa pestuje na terasách alebo v úzkych údoliach. Severne od Jeruzalema sa rozprestierajú malé plochy viníc. Pôdy v tejto oblasti sú ľahké, vápencové a kamenisté. Klimatické podmienky tu veľmi varírujú od extrémne suchých až po stredomorské podmienky.

Poslednou vinohradníckou oblasťou Izraela je Negev. Táto oblasť v sebe zahŕňa dva subregióny Remat Arad a Južný Negev. Táto vinohradnícka oblasť bola populárnou v dávnych dobách. Je to mimoriadne suchá oblasť nachádzajúca sa v nadmorskej výške 600 metrov nad morom. Oblasť je odkázaná na zavlažovací systém, kvôli nedostatku zrážok. Taktiež sa vyskytujú rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami. Vyskytujú sa tu extrémne horúce a suché letá. Pôdy tejto oblasti sú hlinité až piesčité. Miestami sa nachádzajú vrstvy spraše.

Vína z Izraela online zakúpite tu

  • Klimatické podmienky: Ak by sme mali zhrnúť dohromady klimatické podmienky Izraela, tak podnebie je tu stredomorské, ovplyvňované prúdením chladnejšieho vzduchu od kopcov, ktoré lemujú krajinu. Vo všeobecnosti možno povedať, že sú tu teplé letá a chladné zimy.
  • Pôdne podmienky: Pôdne podmienky Izraela sú veľmi rozmanité. V jednotlivých vinohradníckych regiónoch sa nachádzajú pôdy od ľahkých, piesčitých až po ťažké ílovité, kamenisté pôdy.
  • Pestované odrody: Odrody, ktoré sa pestujú v Izraeli sú Cabernet Sauvignon, Pinotage, Shiraz, z bielych odrôd je to Chardonnay, Sauvignon blanc.

 

Použité zdroje:
www.gemsinisrael.com, www.goisrael.com, www.wineacrossisrael.com, www.israelexp.com

Johnson, H., Robinsonová, J., 2009: Svetový atlas vína, Vydavateľstvo IKAR, str. 286
FOTO: www.israelexp.com, en.wikipedia.org, www.wineandvinesearch.com

Najčítanejšie články »