KM , 01. Jan 2015

PORTUGALSKO – Porto a Douro

O vinárskom regióne Douro možno povedať, že je vlasťou portského vína. No v dnešných dobách táto oblasť našla aj nové určenie. Okrem fortifikovaných vín, sa tu vyrábajú dobré červené i biele vína.

Klimatické podmienky tohto regiónu boli vždy mimoriadne. Človek vysádzal vinice na najrozmanitejších miestach, ale nikto nepredpokladal, že by bolo možné vysadiť vinice na hornom toku rieky Douro. Na tomto území absentovala vrchná vrstva pôdy s humusom, svahy boli strmé, nespevnené, tvorené drobivou bridlicou, vystavené intenzívnemu slnečnému svitu. Vinárska oblasť sa tiahne pozdĺž rieky dolu od španielskych hraníc až po bod blízko mesta Mesao Frio, asi 90 km proti toku od mesta Oporto. Zrážky sa vyskytujú hlavne na západnej strane vinárskej oblasti Douro, a klesajú smerom k španielskym hraniciam. Región Douro sa skladá z troch podoblastí – Baixo Corgo (14000 ha), Cima Corgo (19000 ha) a Douro Superior (8700 ha). Najúrodnejší, najchladnejší a najdaždivejší región je Baixo Corgo a je druhou najväčšou vinárskou podoblasťou Doura. Podoblasť Cima Corgo je srdcom portského, ale vyrábajú sa tu aj netradičné vína. Podoblasť Douro Superior patrí k menším oblastiam, ale podmienky pre pestovanie viniča sú rôznorodé. Zimy bývajú veľmi chladné a letá veľmi horúce. Napriek týmto podmienkam tu dozrieva hrozno vysokej kvality, a aj vína patria k špičke.

 • Klimatické podmienky: Klimatické podmienky oblasti Doura a Porta sú výrazne ovplyvňované pôsobením Atlantického oceánu, smerom na východ klíma nadobúda viac kontinentálnejší ráz. Priemerný úhrn zrážok je 700 mm ročne. Index slnečného svitu v tejto oblasti je veľmi vysoký.
 • Pôdne podmienky: Oblasť toku rieky Douro je prevažne tvorený drobivou bridlicou, ktorá je na pestovanie viniča vhodná.
 • Pestované odrody: Oblasť Douro má veľa autochtónnych odrôd, ktoré rastú na starých kroch, vo viniciach bývajú pomiešané desiatky odrôd, no v moderných viniciach sa vysádza päť povolených odrôd pre portské a sú to Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca a Tinto Cao. V starších vinohradoch môžeme nájsť aj modré odrody ako Tinta Amarela, Sousao, z bielych odrôd Malvasia fina, Moscatel, Gouveio, alebo Rabigato.

Portské

Ročníkové Portské


Kategorizácia portských vín:

Portské vína sú dnes veľmi známymi vínami, a veľmi obľúbenými u spotrebiteľa. Portské vína sú vína fortifikované (doliehované). Výroba týchto vín podlieha prísnym pravidlám. Najskôr sa hrozno oberie, následne je odstopkované a vylilsované. Hroznový mušt, ktorý vznikne lisovaním sa prečerpá do veľkých nádob, kde sa nechá prebiehať fermentácia po dobu 2-3 dní. Pri červených portských vínach sa mušt prečerpáva zospodu na hroznové šupky, aby víno nadobudlo intenzívnejšiu farbu. Fermentácia sa nechá bežať až do okamihu, kedy hladina neprekvaseného cukru dosiahne požadovanú hranicu. V tom okamihu je víno prečerpané do iných nádob a fermentácia sa zastavuje pridaním vínneho destilátu (číry vínny destilát o koncentrácii alkoholu cca 77 % obj.). Množstvo pridaného destilátu, rovnako ako aj fáza fermentácie ovplyvňujú charakter budúceho vína. Následne v zimnom období sú vína kontrolované, testované a zaraďujú sa do jednotlivých kvalitatívnych katagórii. Najlepšie vína v najlepších ročníkoch sa potom označujú ako Vintage ports.

 • White Port – biele portské vína, môžu byť vyrobené v dvoch variantách – suchej alebo sladkej.
 • Ruby Port – ako Ruby sa označuje zmes vín rôznych ročníkov, doba zrenia je 1-3 roky. Tieto portské vína majú ovocný charakter a tmavočervenú farbu.
 • Tawny Port – Tawny portské vína sú vína v chuti menej sladké, vyzrievajú 3-5 rokov.
 • Single Quintas – ako Single Quintas sa označujú portské vína, ktoré boli vyrobené z hrozna z jednej vinice. Častokrát to bývajú vína ročníkové.
 • LBV (Late Bottled Vintage) – ročníkové víno, ktoré pred fľašovaním vyzrieva v drevených sudoch minimálne 4 roky. Rok uvádzaný na etikete označuje rok zberu.
 • Viacročné portské – je zmes rôznych ročníkov, ktoré zrejú viacero rokov v drevených dubových sudoch. Oficiálnymi kategóriami sú 10, 20, 30 a 40 ročné portské vína, kde číslo udáva priemerný vek použitých ročníkov.
 • Colheitas – portské z jedného ročníka (nezamieňať s vintage port). Colheitas po zbere môžu zrieť 20 i viac rokov v sudoch. Fľašujú sa až pred uvedením do predaja, ďalším zrením vo fľaši sa už víno nezlepší.
 • Vintage Port – vlajkové lode medzi portskými vínami. Rok uvedený na fľaši označuje rok zberu. Víno sa spravidla fľašuje do 18 mesiacov od zberu. Ďalej víno zreje už len vo fľaši. Vyrába sa len vo výnimočných a úradom deklarovaných  ročníkoch.

Použité zdroje:
www.global-wines.sk, www.winesofportugal.info, en.wikipedia.org, www.wine-searcher.com
Johnson. H
., Robinsonová, J., 2009: Svetový atlas vína, Vydavateľstvo IKAR, str. 216-221
FOTO: www.winesofportugal.info, www.casadelvino.co.nz, winefolly.com, winetimes.co

Najčítanejšie články »