Východoslovenská vinohradnícka oblasť
KM , 21. júla 2014

SLOVENSKO – Východoslovenská vinohradnícka oblasť

Východoslovenská vinohradnícka oblasť patrí k najmenším oblastiam na Slovensku, kde sa darí Vitis vinifera L. Oblasť zaberá tri oddelené územia na juhu a na východe Košického kraja, vrátane dvoch obcí Prešovského kraja.

Východoslovenská vinohradnícka oblasť zasahuje na územie troch historických regiónov: Zemplín, Abov a Turňa. Vinohrady vysadené v tejto oblasti sa rozprestierajú na výmere 1074,1 ha.

Východoslovenskú vinohradnícku oblasť rozdeľujeme na štyri vinohradnícke rajóny – michalovský, sobranecký, moldavský a kráľovskochlmecký. Pod tieto rajóny spadá 88 vinohradníckych obcí. Väčšina vinohradov Východoslovenskej vinohradníckej oblasti leží na miernych svahoch pohoria Vihorlat a zvlnenom okraji Východoslovenskej nížiny. Vinice siahajú až do nadmorskej výšky 180 m.n.m a patria do oblasti s najväčšou veternosťou.

Najväčšie spracovateľské podniky vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti sú lokalizované v okolí Tibavy a Orechovej (Regia tt, s.r.o, Pivnica Orechová)

Klimatické podmienky

Podnebie sa vyznačuje výrazne vyšším stupňom kontinentality ako na západe Slovenska. Na druhej strane má však počasie stabilnejší ráz. Južný Zemplín disponuje teplým, mierne suchým podnebím, kým južné svahy Vihorlatských vrchov mierne teplým, ale vlhkejším podnebím. Zimy v tejto oblasti bývajú drsné, najmä v severnejšej časti. Ročné zrážky sa pohybujú okolo 680 mm. Priemerné teploty v tejto oblasti dosahujú hodnotu 10,8 °C. Priemerná teplota počas vegetácie je 16,9 °C.

Pôdne podmienky

V štyroch vinohradníckych rajónoch sa striedajú aj pôdne typy, ktoré ovplyvňujú kvalitu budúceho vína. Nachádzajú sa tu ťažké ílovito-hlinité až ľahké piesočnaté pôdy. Najväčšie zastúpenie majú fluvizeme. Pôdne typy sú ovplyvňované aj sopečným substrátom Vihorlatských vrchov.

Pestované odrody

K daným drsným klimatickým a rôznorodým pôdnym podmienkam je prispôsobený aj výber pestovaných odrôd viniča. Veľmi dobre sa sem hodí Rizling vlašský, ktorý zaberá najväčšiu plochu vysadených vinohradov. Uchytili sa tu aj odrody ako Silvánske zelené, Müller Thurgau či Dievčie hrozno. V svahovitých tratiach tejto oblasti možno nájsť aj špičkové odrody, akými sú Tramín červený a Rulandké biele. Pestovanie modrých odrôd je kvôli nepriaznivým podmienkam sťažené. Modré odrody sa pestujú len v malom rozsahu. Najlepšie sa tu darí Frankovke modrej. Avšak v poslednej dobe sa na kamenisto-piesčitých pôdach vysádzajú aj odrody akými sú Chardonnay, Rulandské biele, Rulandské modré a Rizling rýnsky.

Použité zdroje:
Lipka, F., a kol., 2006: Praktický sprievodca slovenskými vínami
Pospíšilová, D., a kol., 2005: Ampelografia Slovenska, str. 53
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoslovensk%C3%A1
Foto: http://www.winoslowackie.pl/

Najčítanejšie články »