Definícia pojmu: Bakteriálna nádorovitosť je choroba viniča spôsobená baktériou Agrobacterium tumefaciens. Táto baktéria vyvoláva nádory najmä na koreňoch, alebo v mieste štepenia.

Baktéria vniká do rastliny výlučne poškodeným pletivom. Nádory sú zo začiatku sivobiele a mäkké, neskoršie sa rozpadávajú a drevnatejú. Vonkajšie príznaky: spomalený rast a žltnutie listov. Nadzemná časť rastliny v 2. až 5. roku odumiera. Ochorenie je nebezpečné hlavne pre mladé výsadby a škôlky.