Rýchlo, poďte sem, degustujem hviezdy!” zvolal Dom Perignon v benediktínskom kláštore Hautvillers, keď objavil šumivé víno. Podľa povesti zosilnila slepota schopnosti jeho chuťových a čuchových buniek tak, že vypracoval postup výroby sektu, ktorý sa používa dodnes.


V skutočnosti to však bolo trochu inak. Druhotné kvasenie vína totiž všimli už mnohí pred Domom Perignonom (Starý zákon – Kniha prísloví 23:31, Nový zákon – Matúš 9:17, Virgilius – Aeneida, riadky 729-741), jeho zásluha však spočívala vo výbere vín na scelenie a v objavení spôsobu uchovania perlivosti vína vo fľaši. Použil anglické fľaše z hrubšieho skla, korok a drôtenú agrafu, čo bol predsa len pokrok oproti vtedajším praskajúcim francúzskym fľašiam a dreveným zátkam zabaleným v konope a namočeným v olivovom oleji. 

A ako to bolo s Domom Perignonom a jeho slepotou? Predpokladá sa, že slepota nezosilňuje iné zmysly automaticky – ku kompenzácii dôjde až vycvičením, spoliehaním sa na iný zmysel. U väčšiny slepých je týmto kompenzačným zmyslom sluch a nie chuť, takže slepci nemajú pri ochutnávaní vína oproti vidomým žiadnu zjavnú výhodu. 

Dom Perignon žil v rokoch 1638 až 1715 a zastával funkciu predstaveného kláštora a správcu pivnice. Nedá sa to považovať za sedenie na dvoch stoličkách, lebo predaj vína bol spolu s daňami hlavným príjmom kláštora. Nemohol byť slepý od narodenia – slepec by sa totiž pred vynálezom Braillovho písma veľmi ťažko naučil hebrejsky a grécky, ovládal Písmo sväté, bol vo vedení kláštora úspešným businessmanom, alebo robil starostlivo zdokumentované pokusy. A už vôbec by vlastnoručne nenapísal listy, ktoré sa našli v jeho pozostalosti.

Keby o zrak prišiel v priebehu života mohlo sa to stať nasledujúcimi spôsobmi:
– infekciou
– šedým alebo zeleným zákalom a keď vezmeme do úvahy Perignonovo hobby, tak to mohlo byť aj:
– Purtscherova choroba sietnice pri akútnom alkoholickom zápale slinivky
– diabetické ochorenie sietnice pri chronickom alkoholickom zápale slinivky
– porucha zraku pri otrave alkoholom
– otrava metanolom počas experimentov s fortifikátormi
– poranenie úlomkami korku alebo skla pri explózii fľaše
– poranenie záhlavového mozgového laloku pri páde dozadu v stave podnapitosti

Existuje však ešte jedna možnosť – že Dom Perignom vôbec slepý nebol a jeho nástupca Dom Grossant prifarbil legendu v záujme marketingu. Avšak čo sa dá s istotou povedať po takmer 300 rokoch? Keby však predsa len experimentovanie so šumivým vínom spôsobilo mníchovu slepotu, tak to môže slúžiť ako výstraha – nič sa nemá preháňať.