Definícia pojmu: Známa ako vínna muška, alebo ako octomilka. Je to dvojkrídlatý hmyz. Divé drozofily sú dlhé 2-3 mm a majú červené oči. Vyskytuje sa v kvasiacom ovocí a šťavách.

Počas zberu hrozna a v počiatočných štádiách kvasiaceho muštu v hojnom počte osídľuje pivničné priestory a prevádzky. Sú prenášačmi rôznych mikroorganizmov a môžu spôsobiť sekundárne kontaminácie vína.