Bordeaux je názov, pod ktorým sa skrýva nielen svetoznámy vinársky región na juhozápade Francúzska, ale zároveň je synonymom veľkých vín, tradície a kvality. Vína z Bordeaux, najmä tie červené, sa stali vzorom pre vznik  mnohých vín po celom svete. Na sláve tohto regiónu sa nepodieľajú len červené vína ale aj zlatožlté, dlhoveké, sladké esencie zo Sauternes a biele vína z apelácií Graves a Pessac-Léognan.

 
Táto legendárna vinárska oblasť sa nachádza v departmente Gironde, ktorý je pomenovaný podľa veľkého, širokého ústia riek Garonne a Dordogne. Všetky vína z tohto regiónu nesú pomenovanie - vína z Bordeaux. S rozlohou viníc 119 000 hektárov je druhou najväčšou vinárskou oblasťou vo Francúzsku, po Languedoc-Roussillon, ktorá má rozlohu 228000 hektárov. Pomer produkcie červeného a bieleho vína v Bordeaux je dnes 9:1. Najdôležitejšími modrými odrodami v oblasti sú Merlot, Cabernet Sauvignon a Cabernet franc. Ako hlavné odrody pri kupážach bielych vín sú používané najmä Sauvignon blanc a Semillon.
 
Už na prelome 17. a 18. storočia si Francúzi začali uvedomovať, že vysoko kvalitné víno z Bordeaux má obrovský potenciál. Po Veľkej francúzskej revolúcii v roku 1789 množstvo mešťanov a obchodníkov významne zbohatlo. Následkom toho bolo, že vyššie spoločenské vrstvy začali investovať do viníc nemalé sumy. Čoskoro v blízkosti viníc začali vyrastať honosné šľachtické sídla, v ktorých žili majitelia vinohradov. Týmto sídlam sa hovorilo Château, čo vo francúzštine znamená zámok. Pomenovanie Château sa postupne zaužívalo pre mnohé vinárstva v Bordeaux. Získanie názvu Château má samozrejme vo francúzskom vinárskom svete exaktné pravidlá a podmienky.

najvýznamnejším častiam pre červené vína regiónu patrí Médoc, ležiaci severne od mesta Bordeaux. Smerom na juh sú najprestížnejšie časti regiónu apelácie Graves a Pessac-Léognan. Tieto časti patria k tzv. ľavému brehu. Na pravom brehu v severnej časti rieky Dordogne, ležia apelácie St. Émilion a PomerolKaždý breh je známy tým, že používa na výrobu červeného vína iný pomer odrôd v kupáži a majú čiastočne rozdielne klimatické podmienky a pôdne zloženie. Územie medzi riekami Garonne a Dordogne sa nazýva Entre-Deux-Mers, čo znamená, medzi dvoma morami. Toto označenie však nájdeme len na etiketách suchých bielych vín, hoci sa tu produkujú tri štvrtiny červených vín. Červené vína z tejto oblasti majú apelačné označenie Bordeaux AOC a Bordeaux Supérieur.
 
Tieto tri hlavné časti Bordeaux sa delia na ďalšie oblasti.  Štruktúra členenia v každej časti je podstatne odlišná. Napríklad Médoc je rozdelený na dve časti Haut-Médoc a Médoc. Pričom južnejšia časť, bližšie k mestu Bordeaux, zahŕňa prestížnejšie miestne apelácie ako napríklad Margaux, Listrac, Moulis, Saint-Julien, Pauillac a Saint-Estéphe. V oblasti Graves nebola zriadená žiadna podobná hierarchia. Miesto toho bola v severnej časti tejto oblasti vytvorená veľmi cenená apelácia Pessac-Léognan a na južnom konci Sauterne. Podobná štruktúra je aj v časti Entre-Deux-Mers.

O niečo komplikovanejší je pravý breh. Zahŕňa celý rad jednotlivých apelácií, ktoré však nie sú v žiadnom oficiálnom hierarchickom vzťahu, napriek ich celkom odlišnej prestíži. Na severozápade ležia apelácie Bourg a Blaye, na juhovýchode Fronsac s mestom Libourne, ktorého okolie sa ďalej delí na Pomerol a Saint-Émilion.

Ako je vidieť už len z tohto základného úvodu o Bordeaux, je delenie vín tohto regiónu pomerne komplikované a nie vždy jednoznačne prehľadné. Keďže nám to veľkosť našej novej širokej ponuky vín z Bordeaux umožňuje, tak si každú z významných častí postupne priblížime podrobnejšie. Aktuálna ponuka týchto vín na stránke nie je určite konečná. Každým dňom pridávame a naďalej budeme pridávať nové vína z rôznych oblastí Bordeaux. V prípade, že by ste si neboli istí výberom, radi vám pomôžeme, poradíme, prípadne vypracujeme ponuku „na mieru".