ASSR , 12. dec 2012

Kurz „SOMELIER“ akreditovaný Min. školstva SR

Pozývame Vás na kurz SOMELIER – modul ENOLÓGIA akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Kurz má 75 hodín a je ukončený písomným testom a praktickými skúškami, na základe ktorých úspešní absolventi získajú Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou, kurz Somelier - modul Enológia.

Osvedčenie obsahuje garančné insígnie Asociácie somelierov SR a ASI – Association de la Sommellerie International.

Termíny kurzu v I. štvrťroku 2013:
18. – 19. 1. , 25 . –  26. 1., 8. – 9. 2. , 15. – 16. 2.
Vždy v  piatok od 12.00 do 20.00 h, v sobotu od 8.30 do 18.00 h.

Miesto konania: Bratislava

Cena : 690 EURO, maximálny počet účastníkov: 16

Lektori:

Ing. Edita Ďurčová – absolventka Chemickotechnologickej fakulty STU Bratislava, študuje Diploma Wine and Spirit Education Trust na Weinakademie v Ruste, zaoberá sa dovozom a distribúciou vína, hodnotí vína na významných domácich i zahraničných súťažiach, venuje sa publikačnej činnosti o víne, je autorkou päťjazyčného Vinárskeho slovníka

Ing. Štefan Ailer – absolvent MLZU v Brne, Záhradníckej fakulty Lednica na Morave, má dlhoročnú prax v dvoch vinárskych spoločnostiach na Slovensku, podieľal sa na implementácii predpisov EÚ v oblasti vinohradníctva a vinárstva do národnej legislatívy, je lektorom a vysokoškolským pedagógom v odbore vinohradníctvo a vinárstvo, je predsedom hodnotiacich komisií nominačných súťaží vína

Doc. RNDr. Ing. Miloš Mikuš, CSc
. – vyštudoval Prírodovedeckú fakultu v Bratislave, odbor fyziológia rastlín, postgraduálne štúdium absolvoval v USA – Colorado State University, je držiteľom certifikátu Somelier profesionál je členom FIJEV – Medzinárodnej federácie novinárov a spisovateľov píšucich o víne, je členom hodnotiacich komisií na súťažiach vína doma i v zahraničí, vydal knihy O víne, Kuchárka v gatiach a Kuchárka v gatiach na celý rok

Ing. Dušan Pleško
– je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU v Bratislave, venuje sa predovšetkým vinárskym regiónom Nemecka, Rakúska, severného Talianska a Austrálie a publikačnej činnosti o víne

Beáta Vlnková
– generálny manažér ASSR, Certified sommelier by the Court of Master Sommeliers Great Britain,  získala certifikát Advanced Certificate in Wines and Spirits v Londýne, venuje sa publikačnej činnosti o víne


Odborný program kurzu

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO I.
1.1. Prírodné podmienky pre pestovanie viniča hroznorodého na výrobu vína (teplota, slnečný svit, zrážky, pôdne podmienky – chemické a fyzikálne vlastnosti, topografia, sklon a orientácia svahu, pojem terroir), rez a vedenie viniča, mikroklíma rastliny, vegetačný cyklus viniča, zber hrozna (4 H)
1.2. Vitis vinifera a podpníkové odrody. Klony, vnútrodruhové krížence, medzidruhové krížence (hybridy).
Hlavné medzinárodné odrody a odrody pestované na Slovensku (4 H)
1.3. Senzorická analýza: základné  postupy a technika zmyslového hodnotenia. Systematický prístup k hodnoteniu vína podľa WSET a degustátorský slovník (4 H)
1.4. Praktická časť: nácvik degustačných techník, systematický prístup k hodnoteniu vína podľa WSET – degustácia odrodových vín (6 H)

VINÁRSTVO II.
2.1. Spracovanie hrozna a výroba vína: základné  technologické postupy pri výrobe tichých bielych, červených a rosé vín, šumivých a fortifikovaných vín (odstrapenie, mletie, lisovanie, odkalovanie a úprava
muštu, predfermentačná macerácia, uhličitá  macerácia, alkoholové kvasenie, jablčno-mliečne kvasenie, ošetrenie mladého vína, školenie a vyzrievanie vína, čírenie a filtrácia, fľašovanie atď.) (8 H)
2.2. Choroby a chyby vína (1 H)
2.3. Základné rozdelenie vín podľa kategorizácie OIV, apelačné  systémy kategorizácie vín podľa pôvodu a nová legislatíva EÚ (po 1.8.2009), prívlastkové vína (3 H)
2.4. Praktická časť: Odborná exkurzia do vinohradu a do vinárskej prevádzky spojená s degustáciou vín v rôznych stupňoch vinifikácie / vyzrievania (7 H)
2.5. Praktická časť: degustácia základných kategórií  vín (suché, polosladké, sladké tiché, šumivé, biele, červené, rosé) a ukážky chybných a chorých vín (3 H).

VÍNA SVETA
3.1. Vína Slovenska (5 H): Slovenské  vinohradnícke oblasti, odrody a štýly vína, vinárska legislatíva.
Praktická časť: degustácia slovenských vín (3 H)
3.2. Vína Starého sveta I.(5 H): Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká  republika, Bulharsko, Rumunsko, krajiny bývalej Juhoslávie. Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek (3 H)
3.3. Vína Starého sveta II. (6 H): Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko. Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek (4 H)
3.4. Vína Nového sveta (6 H): USA, Canada, Južná Amerika (Chile, Argentína, Uruguay), Juhoafrická republika, Austrália, Nový Zéland, Izrael.
Praktická časť: degustácia reprezentatívnych vzoriek (4 H)

Prihlášky na:
http://assr.sk/

Najčítanejšie články »