TASR , 12. Dec 2014

Tokajská vínna cesta priniesla nové podnety v cezhraničnej spolupráci

Záverečnou konferenciou vyvrcholil dnes v kaštieli v mestskej časti Košice - Krásna projekt Rozvoja spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vínnej ceste.

Konferencia sa uskutočnila v rámci programu Rozvoja cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom Vinum Regum – Rex Vinorum (Víno kráľov, kráľ vín) – marketingové, turistické možnosti tokajského vinárstva na oboch stranách hraníc. Ako novinárov informoval Ladislav Perháč z košického magistrátu, práve metropola východného Slovenska bola vedúcim partnerom projektu.

Okrem Košíc sa doň zapojilo aj mesto Miškovec a maďarská obec Abaújszántó. Podľa vedúcej projektu v Abaújszántó Andrey Lakatos v rámci implementácie sa podarilo vybudovať vinárske múzeum v obci v Dome ulánov – historickej budove bývalého mýtneho domu a tiež zorganizovať medzinárodnú vinársku konferenciu počas vinárskeho festivalu 24. mája tohto roku. “Samospráve sa tiež podarilo odkúpiť do vlastníctva obce vinice, takže už sa vieme zamerať aj na výrobu tokajského vína,” povedala Lakatos. Námestník primátora Miškovca Péter Pfliegler vyzdvihol otvorenie výstavy o histórii tokajského vinárstva v meste na hore Avas a konferenciu o vinárstve za účasti vinárov z Maďarska a Slovenska.

Najväčší podiel na realizácii projektu malo podľa Perháča mesto Košice. Celkový rozpočet projektu bol 483.382 eur, z toho pre Košice bolo určených 165.302 eur. “Najväčšou rozpočtovou položkou pre košickú časť projektu bola rekonštrukcia Dolnej brány na účely Múzea tokajskej vínnej cesty a jej zariadenie,” povedal Perháč. V rámci projektu, ktorý sa začal realizovať v októbri 2012, bola tiež vydaná trojjazyčná brožúra o Tokajskej vínnej ceste na propagáciu tokajského vínneho regiónu aj partnerských miest ako turistické atrakcie, zorganizovala sa vínna deputácia – slávnostný sprievod mestom počas dní mesta Košíc na oživenie bývalých kontaktov mesta Košice s tokajským regiónom. “Vznikla tiež interaktívna webstránka o tokajskej vínnej ceste, vinárskych festivaloch v regióne, v ktorej základné informácie o projekte sú v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku,” doplnil Perháč.

Predstavitelia všetkých zainteresovaných samospráv sa zhodli na tom, že tento projekt bol len začiatkom širšej spolupráce a že cezhraničné projekty môžu pomôcť regiónom na oboch stranách hraníc.

Najčítanejšie články »