TASR , 15. mája 2015

O cenu Víno SPU súťažilo v Nitre 114 vzoriek vín, porota vyzdvihla ich kvalitu

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre usporiadala 7. ročník súťažnej výstavy vín.

Do súťaže bolo nominovaných 114 vzoriek vín, ktoré súťažili v šiestich súťažných kategóriách. Odborné komisie vína posúdili, pridelili im bodové hodnotenie a určili šampiónov kategórií. Členovia komisie vyzdvihli najmä kvalitu posudzovaných vín. Na súťaži Víno SPU už tradične súťažia najmä profesionálni výrobcovia vína, ktorí sú určitým spôsobom spätí s nitrianskou univerzitou.

„Sú to naši absolventi, výskumní spolupracovníci a priaznivci. Profesionalita súťažiacich výrobcov sa odzrkadlila aj v kvalite súťažných vín,“ konštatoval Ján Mezey, vedúci Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI a člen organizačného výboru súťažnej výstavy Víno SPU. Súťažili hlavne vína z ročníkov 2013 a 2014, ktoré boli agrotechnicky veľmi náročné a technologicky komplikované. „Potvrdilo sa, že pri špičkovom technologickom vybavení a precíznom prístupe k vinifikácii možno v podstatnej miere eliminovať nepriaznivé vplyvy ročníka na kvalitu výsledného produktu. Z tohto pohľadu má súťaž Víno SPU aj významný edukačný charakter pre našich študentov vinohradníctva a vinárstva,“ povedal Mezey.

Šampiónom kategórií I. a II. (biele suché, polosuché a polosladké vína) sa v master tastingu stala vzorka Sauvignon, suché, ročník 2014, neskorý zber, vystavovateľ Chateau Topoľčianky. Šampiónom kategórií III. a IV. (ružové suché, polosuché a polosladké vína) sa stala vzorka Cabernet Sauvignon rosé, polosuché, ročník 2014, vystavovateľ Dubovský & Grančič, Svätý Jur. Šampiónom kategórie V. (červené vína) je Alibernet, suché, ročník 2013, neskorý zber, vystavovateľ Sky Group Slovakia. V kategórii VI. (prírodne sladké vína) nebola z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich vín udelená cena víťaz kategórie.

Najčítanejšie články »