vino.cz , 01. júna 2010

Nové označenie francúzskych vín

EU zaviedla nové obchodné označovanie vín, ktoré má prekonať určitú nekompatibilitu súčasného francúzskeho AOC v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami a zároveň upravuje systém klasifikácie jednoduchších vín.

Dňa 1. 8. 2009 EU zaviedla nové obchodné označovanie vín, ktoré má prekonať určitú nekompatibilitu súčasného francúzskeho AOC v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami a zároveň upravuje systém klasifikácie jednoduchších vín.
Nový systém sa ale principiálne od starého příliš nelíši a taktiež rozlišuje vína s označením a bez označenia zemepisného pôvodu. Kategórie „Vin de Pays“ a „Vin de Table“ ztratia svoj význam. Pre francúzskych vinárov to znamená prechod na tri nové kategórie vín: 

1) AOP 
2) IGP 
3) Vins de France 

1) Vína označenľ AOP (apellation d´origine protégée = chránené označenie pôvodu) sú najviac kvalitní. Tieto vína zodpovedajú pôvodným AOC vínam. Pochádzajú z presne vymedzenej zemepisnej oblasti a podliehajú veľmi prísnym pravidlám čo sa týka odrôd hrozna, pestovateľských metód a výnosov. Je treba povedať, že označenie AOC môže existovať i naďalej – ale iba v prípade, že toto víno splňuje požiadavky na AOP. 

2) Vína z kategórie IGP (indication géographique protégée = chránené zemepisné označenie) patrí priamo pod AOP vína. Tieto vína tiež pochádzajú z vyhradenej oblasti , ale nepodliehajú rovnakým prísnym výrobným pravidlám ako vína AOP a podla nových predpisov môžu byť taktiež vinifikované mimo vymedzenej oblasti produkcie. Označení IGP nahradzuje predošlú kategóriu Vin de Pays. Termín Vin de Pays sa môže stále používať – ako neoficiálny. Po predložení technických podmienok bude v horizonte niekoľkých rokov rozhodnuté,  či vína pôvodne klasifikované ako VDQS (vin délimité de qualité supérieure) môžu byť predávané ako AOP nebo IGP. 

3) Vin de France je nový termín pre vína bez zemepisného označenia (vins sans indication géographique). To nahradzuje kategóriu stolových vín. Avšak za určitých podmienok odroda/ odrody a ročník môžu byť uvedené na etikete – podľa nových smerníc EU. 

AOC → AOP 
Vin de Pays → IGP, Vin de Pays 
Vin de Table/ stolní víno → Vin de France

Najčítanejšie články »