TASR , 02. feb 2009

Až 75 % z kontrolovaných Maďarských tokajských nevyhovelo predpisom

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR z 32 kontrolovaných vzoriek maďarských tokajských vín zistili porušenie platných predpisov Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR u 24, čo predstavuje 75 %.

V rámci previerky, ktorú inšpektori uskutočnili v čase od 15. októbra do 7. novembra, sa zamerali na označenie, kvalitu, zdravotnú neškodnosť a vysledovateľnosť z pohľadu geografického pôvodu predávania tokajských vín.
Z výsledkov kontroly ďalej vyplynulo, že z celkového množstva 17 vzoriek nižšej kategórie tokajských odrodových vín bolo 15 vzoriek nevyhovujúcich. Z tokajských vín vyšších kategórií, ako sú tokajské samorodné suché, sladké a tokajské putňové vína, nevyhovovalo 9 z 15 vzoriek. Obe kategórie však zhodne preukázali nesprávne označenie a nedostatky v senzorických a analytických znakoch.

Previerka ukázala, že maďarské tokajské vína sú v obchodnej sieti najviac zastúpené v nižších kategóriách, ako sú „samorodné suché, samorodné sladké a trojputňové tokajské vína“. Príslušná vyhláška MP SR stanovuje, že „označenia ako tokajský furmint, tokajská lipovina a tokajský muškát žltý sa nemôžu vzťahovať na tokajské odrodové vína, ak nesplnili požiadavky v technologických úkonoch a senzorických znakoch“. Ide o označenia maďarských vín Tokaji Furmint, Tokaji Harslevelu a Tokaji Sárga muskotaly. Inšpektori zistili, že na etikete je uvedený názov Tokaji, čo znamená tokajský, a spotrebiteľ si ich mýli a dáva do súvislosti s originálnymi tokajskými vínami.

Hovorkyňa MP SR Katarína Belická oznámila, že výsledky kontroly ŠVPS poskytne aj maďarskému ministerstvu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. To by malo k predmetnej veci zaujať stanovisko a vykonať kroky na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré poškodzujú značku Tokaj. ŠVPS za uvedené nedostatky v označovaní už vydal opatrenia na nápravu v 17 prípadoch a zároveň začne správne konania v 10 prípadoch, kde inšpektori zistili nedostatky v kvalite.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Najčítanejšie články »