TASR , 24. apr 2014

Bratislava vstúpi do Združenia Malokarpatská vínna cesta

Hlavné mesto SR vstúpi do Združenia Malokarpatská vínna cesta (ZMVC). Schválili to dnes bratislavskí poslanci. Mesto chce v rámci svojho marketingu stavať na tradícii vinárstva a vinohradníctva, k čomu mu má "Je paradoxné, že hlavné mesto, ktoré je tradične uvádzané ako prvé na mape Malokarpatskej vínnej cesty, oficiálnym členom združenia nikdy nebolo a ani nie je," uvádza spracovateľka materiálu Eva Ryder z kancelárie primátora.

Podotýka, že združenie za takmer 20 rokov svojej činnosti prispelo k rozvoju vinárskej tradície a jej prostredníctvom k propagácii malokarpatského vinárskeho regiónu doma i v zahraničí. „Bratislava má záujem podporiť tradíciu vinárstva v regióne a lepšie využiť jeho potenciál v rámci rozvoja V združení je dnes 360 subjektov a 37 obcí malokarpatského regiónu. Riadnymi členmi sú napríklad bratislavské mestské časti Staré Mesto, Rača, Vajnory a Devín, ale aj Múzeum mesta Bratislavy či vinári, vinotéky, cestovné kancelárie, hotely a poskytovatelia gastronomických služieb so sídlom v Bratislave. Hlavné mesto najprv zaplatí ročný príspevok pre nového člena, ktorý je stanovený na 200 eur.

Následne bude uhrádzať 40-eurové členské ročne. ZMVC je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995. Geograficky pôsobí v rámci Malokarpatského regiónu, ktorý je ohraničený pohorím Malých Karpát a spojnicou sídiel Bratislava – Senec – Trnava – Smolenice. Združenie organizuje napríklad podujatie Deň otvorených pivníc, ktoré sa usporadúva v rámci celej Malokarpatskej vínnej cesty od Bratislavy po Trnavu, prezentuje región na výstavách či veľtrhoch a vydáva tiež špecializovaný kalendár podujatí svojich členov.

Najčítanejšie články »