Michal Petrík , 30. mar 2009

Deň modranských pivníc 2009

Podujatie „Deň modranských pivníc“ sme pre Vás usporiadali už po šiesty krát v malebnom vinárskom a keramickom meste Modra, osadeného v srdci Malých Karpát a lemovaného vinohradmi.

Je to podujatie, ktoré Vám ako prvé umožnilo ochutnať mladé vína na jar, teda v čase, keď je už väčšina vína pripravená opustiť brány pivnice a potešiť Vás.

Tento rok sme sa rozhodli zmeniť doteraz zaužívaný systém podujatí takéhoto typu. Návštevník bude mať v cene lístka (19 EUR) na rozdiel od predošlých ročníkov k dispozícii 50 degustačných lístkov, ktoré bude u vinárov vymieňať  za každú naliatu vzorku vína. Hodnota každého lístka je 20 centov, teda spolu 10 EUR. Ak návštevník ušetrí ľubovoľný počet degustačných lístkov, môže ich u vinárov vymeniť  za víno  podľa ich zostatkovej hodnoty.

RTEmagicC_DMP_plag_A2_screen4.jpgK lístku, tak ako po minulé roky, každý návštevník dostane pohárik s vygravírovaným logom podujatia, katalóg s orientačnou mapkou a kompletným zoznamom vinárov a nimi ponúkaných vín, keramickým logom podujatia, bonusom na nákup vína v hodnote 4 € a už zmienených 50 degustačných lístkov.

Pre príjemné spestrenie dňa máte možnosť navštíviť aj sprievodné podujatie „Muzika U Richtára“, ktoré sa bude odohrávať vo Vinohradníckom dome U Richtára od 19:30 hod.
Hrajú: Casa Nova a hostia – známe jazzové pesničky, po skončení nasleduje tradičná bubnovačka.

Rezervácie: petrik@vinarenmodra.sk

Ubytovanie v Modre:
Hotel Modra – www.hotelmodra.sk
Club MKM – www.slovakia.cdfoto.net/mkm.htm
Hotel Majolika – www.hotelmajolika.sk

Najčítanejšie články »