TASR , 10. mája 2015

Kontrolami u vín sa v 1. štvrťroku zistilo vyše 30-% porušenie kvality

Kontrolami u vín sa v prvom štvrťroku 2015 zistila viac ako 30-% porušenosť kvalitatívnych parametrov.

Výsledky, ktoré máme za prvý štvrťrok, nie sú veľmi potešiteľné. Zo 123 vzoriek hodnotených na mieste a odobratých do laboratória bolo 37 nevyhovujúcich. Celková porušenosť bola teda 30,08-%,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Zuzana Nouzovská. „Celkove bolo vykonaných 252 kontrol, z toho 18 vo výrobných podnikoch, 85 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 93 kontrol v maloobchodných predajniach, hlavne obchodných reťazcov, 34 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania a 22 kontrol v colných skladoch pri dovoze vín z tretích krajín,“ spresnila.

Kontrolami vo výrobných vinárskych podnikoch sa nezistilo žiadne pochybenie, v predajniach sudových vín bola porušenosť na úrovni 15 %. „Maloobchodné predajne skončili s celkovou pochybenosťou 37,8 %. Musíme pochváliť slovenské vína – vyšli v tomto kvartáli len so 6-% porušenosťou, kým zahraničné vína so 47-% porušenosťou. V zariadeniach spoločného stravovania sa zistila 35,2-% porušenosť, slovenské vína boli v nich bez pochybenia, zahraničné vína mali však 40-% pochybenosť,“ doplnila. Pri kontrolách vín sa porušenosť podľa Nouzovskej týkala najmä zlého označenia zahraničných vín, povinné údaje neboli preložené do slovenského jazyka alebo neboli zvýraznené povinné údaje o alergénoch tak, ako to určuje euronariadenie.

Vyskytli sa aj zavádzajúce údaje týkajúce sa pôvodu krajiny,“ priblížila. Po kontrolách vín inšpektori uložili sankcie v 8 správnych konaniach. „Ukončené boli doteraz 3 správne konania a 5 správnych konaní momentálne ešte prebieha,“ dodala.

Najčítanejšie články »