TASR , 13. júla 2015

Kontrolami vín v 2. štvrťroku ŠVPS zistila 19,2-% porušenie kvality

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v 2. štvrťroku tohto roku vykonala 526 hodnotení vzoriek vína, z toho u 101 z nich sa zistilo porušenie kvality.

To predstavuje 19,2-% porušenosť,“ uviedla generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Výrobné vinárske podniky podľa nej skončili pri kontrole s nulovou porušenosťou, v predajniach sudového vína sa zistila 20,8-% porušenosť kvality. V maloobchodných predajniach kontrolóri ŠVPS zistili 27,9-% porušenie parametrov, z toho u slovenských vín 6,3-% a u zahraničných 38-%.Zariadenia spoločného stravovania mali priemernú porušenosť 9,3 %, z toho slovenské vína boli s nulovou porušenosťou„.

Informovala, že nedostatky pri hodnotení vín „na mieste“ boli v obchodných reťazcoch predovšetkým v oblasti označovania. „Napríklad povinné údaje neboli predložené do slovenského jazyka alebo neboli na obale označené alergény,“ Pri vzorkách odoberaných do laboratória sa podľa Nouzovskej najviac nedostatkov zistilo v kvalite, a to u zahraničných vín (maďarských, španielskych, zmesných z EÚ).

Boli to najlacnejšie vína, bez zemepisného označenia, balené v PET-fľašiach, či v tetrapakových obaloch alebo v sklenených jednolitrových fľašiach. Predaj takýchto nekvalitných vín v obchodných reťazcoch teda pretrváva. Sú to najlacnejšie vína, spotrebiteľ by mal zvážiť ich nákup,“ dodala. Konštatovala zároveň, že v špecializovaných predajniach – vinotékach a zariadeniach spoločného stravovania sa kvalita vín zlepšuje. „Aj kvalita zahraničných vín v reštauráciách sa v porovnaní s ostatným obdobím zlepšila,“ doplnila.

Za nedostatky zistené pri kontrolách sa podľa nej začalo 14 správnych konaní, doposiaľ bolo ukončených už 6 konaní, osem správnych konaní ešte nie je ukončených.

Najčítanejšie články »