TASR , 06. okt 2010

Slovenskí vinári môžu do 15. októbra žiadať o finančné dotácie

Slovenskí vinári môžu do 15. októbra požiadať o čerpanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov s podporou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na investície do vinárstva.

Ide o investície prideľované na vinársky rok 2010 – 2011. Určené sú na vnútorné vybavenie predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku. Môže to byť jedna a viac miestností, napríklad degustačná a prezentačná miestnosť či vinotéka. Týkajú sa iba hmotného majetku, ako sú nábytok, stoly, stoličky, police, výčapné a chladiace zariadenia na víno, kuchynský dres, predajná nádoba na víno, výčapné zariadenia na víno, fontána na oplachovanie pohárov, poháre s logom, kávovar, prestieranie na stôl, príborník a ďalšie dekorácie, či historické predmety interiérového vybavenia, ale tiež vykurovacia a klimatizačná jednotka a podobne. Vylúčené sú náklady na stavebné práce a pojazdné stánky. Výška investície sa pohybuje v rozmedzí od 5000 do 50.000 eur. Vybudované priestory musia byť prevádzkované najmenej tri roky.

Finančné prostriedky môžu byť pridelené aj na zavedenia označovania vinárskych produktov a podporných marketingových prvkov pre produkty s chráneným označením. Ide napríklad o grafický návrh etikiet, výrobu nových etikiet, výsekové formy pre razbu a slepotlač, výrobu informačných materiálov či poradenstvo. Vylúčené sú opatrenia súvisiace s propagáciou vína. Aj v tomto prípade sa výška investície pohybuje od 5000 do 50.000 eur. Žiadateľ môže investíciu realizovať až po schválení projektu a je povinný ukončiť schválené investície najneskôr do dvoch rokov od schválenia žiadosti. Oprávnený žiadateľ, či už ide o fyzické alebo právnické osoby, musí podnikať v sektore vinárstva na území SR. Podpora je určená pre mikropodniky, malé a stredné podniky. Jej výška dosahuje maximálne 40 % oprávnených nákladov pre Bratislavský kraj a maximálne 50 % pre ostatné kraje.

Najčítanejšie články »