Juraj Janík , 31. jan 2012

Spotrebná daň fakticky likviduje producentov ovocných vín v SR

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov účinný od 1. januára 2012 je podľa výrobcov ovocných vín diskriminačný, protiliberálny a protieurópsky. Priamym dôsledkom účinkov zákona je faktická likvidácia producentov ovocných vín v SR. Zákon zdražil ovocné vína, ktorých priemerná veľkoobchodná cena bola približne 58 eurocentov za liter, o spotrebnú daň vo výške 1,35 eura /liter, teda viac ako trojnásobne.

„Ovocné víno sa okamihom zavedenia takejto spotrebnej dane stáva nepredajným výrobkom. Žiadnemu producentovi sa nemôže jeho výroba oplatiť, a preto musíme naše prevádzky zatvoriť. V Krupine sme už rozdali našim zamestnancom výpovede a poslali ich domov,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede v Bratislave výkonný riaditeľ spoločnosti Vinárske závody Krupina, a.s., Štefan Trnka.

V Krupine sa podľa neho v dôsledku tohto zákona ocitlo na dlažbe 20 teraz už bývalých zamestnancov Vinárskych závodov. Viac než 25 miliónov litrov jablkového vína sa stane nepredajnými, čo okrem výrobcov negatívne ovplyvní i maloobchod. Ten tak príde o približne 25 miliónov eur obratu a približne o 10 miliónov eur obchodnej marže. Zastavením výroby jablčných vín vyjde viac než 6000 ton opadaných muštových jabĺk navnivoč, čo sa dotkne stoviek lokálnych pestovateľov, ktorí stratia odbyt pre svoje ovocie.

Tento, podľa vinárov legislatívny nezmysel, neprinesie do štátneho rozpočtu ani cent navyše. Naopak bude znamenať negatívne dosahy na celý výrobný reťazec – od pestovateľov ovocia, cez výrobcov až po maloobchod. Výrobcovia ovocných vín budú preto zrejme nútení hľadať ochranu u orgánov Európskej únie. (

Výrobcovia ovocného vína oslovili v uplynulých dňoch listami poslancov Národnej rady (NR) SR, prezidenta SR, predsedníčku vlády SR a ministra financií SR s prosbou o pomoc pri riešení tejto situácie. „Zákon je diskriminačný, zavádza selektívnu daň na ovocné víno, pričom v štátoch EÚ platí zásada neutrality – daň z révového a ovocného vína je buď nulová alebo rovnaká pre obidve skupiny. Nulová sadzba je vo všetkých štátoch EÚ, kde je rozšírené pestovanie vínnej révy a ovocia,“ konštatoval konateľ spoločnosti Linea Slovensko, s.r.o., Gabriel Slanicay. Problematika likvidačnej spotrebnej dane sa tiež naplno dotýka mnohých menších producentov ríbezľového vína z oblastí ako sú Bratislava-Devín, Bratislava-Vajnory, Pezinok, Modra, Limbach a Žitný ostrov.

„Keď sa zákon o spotrebnej dani schvaľoval, tak sa hovorilo, že nebude mať žiadne negatívne dopady. Toto je však veľmi výstižná ilustrácia toho, ako tzv. žiadne dopady vyzerajú v segmente ovocných vín. Chcem zdôrazniť, že je potrebné, aby slovenský parlament, keď schvaľuje zákony, bral ohľad aj na dopady toho, čo schvaľuje, čo v tomto prípade evidentne nerobil a čo bude mať možnosť zajtra (31. 1.) alebo pozajtra (1. 2.) na poslednej schôdzi tohto volebného obdobia napraviť,“ poznamenal na tlačovej besede poslanec NR SR Ondrej Dostál (OKS).

Najčítanejšie články »