TASR , 04. sep 2019

Tento rok začína zber hrozna o dva týždne neskôr, úroda bude o 15 % nižšia

V roku 2019 začína zber úrody hrozna na Slovensku asi o dva týždne neskôr a očakáva sa pokles úrody o 15 %, čo spolu s nízkymi cenami vína a následne nízkymi výkupnými cenami za hrozno spôsobuje slovenským vinohradníkom existenčné problémy.

Uviedla to Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) v súvislosti s rekordnými svetovými prebytkami vína, ktoré ovplyvňujú cenu domácich vín. Už tretí rok po sebe dostanú podľa nej vinohradníci menej peňazí. V roku 2017 im mráz zničil takmer 40 % úrody, v roku 2018 rekordne vysoká úroda stlačila ceny hrozna výrazne smerom nadol. V roku 2019 pokles úrody o 15 % bude znamenať nižší príjem za hrozno. Podčiarkla, že zväz na problémy v segmente upozorňuje už dlhodobo. Podľa Kaňuchovej Pátkovej prebytok vína na svetovom trhu vznikol zle nastavenými pravidlami v EÚ do roku 2009. V tomto období až 75 % rozpočtu, teda 1,1 miliardy eur určeného na podporu išlo do likvidácie prebytkov vína a delilo si ho päť krajín, a to Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Nemecko.

A tak vinárske krajiny, ktoré čerpali túto podporu, vysádzali ešte viac vinohradov, avšak zameraných na maximálnu produkciu a minimálne náklady na obhospodarovanie. V takýchto vinohradoch dosahujú výnosy aj 30 až 40 ton (t) z hektára (ha). Tieto vinohrady sa zrušením dotácie nezlikvidovali a dnes vyrábajú obrovské prebytky. Informovala, že ZVVS žiadal o podporu už v roku 2017 pre mrazy. Minulý rok v auguste navrhol konkrétne opatrenia, ktoré by mohli sektoru pomôcť. Jedným z nich bola žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o zvýšenie podpory na integrovanú produkciu o 100 eur/ha. To by podľa nej do sektora prinieslo ďalších 550.000 eur ročne, čo by veľmi pomohlo prekonať tlak nízkych cien a svetovú nadprodukciu. Schvaľovacie procesy sú však veľmi zdĺhavé, pretože ich musí schvaľovať Brusel a sú účinné najskôr rok po podaní žiadosti, niekedy až o dva roky.

Zdôraznila, že okolité krajiny reagujú oveľa rýchlejšie prostredníctvom rôznych nástrojov. Napríklad Maďarsko v minulom roku vyplácalo podporu 0,2 eura/kg hrozna, v tomto roku na zelený zber zaviedlo podporu 0,17 eura/kg hrozna. V Rakúsku a v ČR zas funguje výrazná podpora predaja, ktorú štát dotuje v ČR 40 miliónmi českých korún a v Rakúsku 24 miliónmi eur ročne. V Rakúsku v prípade mrazov okamžite vyplatili podporu približne 16 miliónov eur. Avizovala, že ZVVS momentálne predkladá ministerstvu pôdohospodárstva aj ďalšie opatrenia, ktoré by vinohradníkom mohli výrazne pomôcť – zvýšiť podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, predovšetkým pre vinohrady s vyšším počtom krov.

Vinohradníctvo vo svete dosahuje priemerné výnosy 10 t/ha, na Slovensku je to len 5,6 t/ha. Podčiarkla, že ZVVS odporúča ministerstvu pôdohospodárstva, aby vyhlásilo výzvu na nákup vinohradníckej techniky. Ako tretie opatrenie navrhuje zväz zavedenie podpory na zelený zber. Je to veľmi účinné opatrenie, ktoré pomáha preklenúť obdobia s nadprodukciou. Vinohrady sa vysádzajú na 30 rokov, nie je jednoduché len tak zmeniť spôsob výsadby a dosiahnuť vyššie výnosy, či zmeniť odrodu podľa trendu. Kaňuchová Pátková dodala, že podľa ZVVS bude trend prebytku vína pokračovať ešte najbližších 10 rokov. Zatiaľ čo vlády v susedných krajinách na túto situáciu reagujú mimoriadnymi finančnými a podpornými opatreniami, MPRV SR žiadosť ZVVS o štátnu pomoc zamietlo.

Najčítanejšie články »