TASR , 02. nov 2009

Víno spod Zobora bolo známe už za čias Keltov

Najväčšou z vínnych ciest na Slovensku je Nitrianska kráľovská vínna cesta. Tvoria ju štyri vetvy: Hornonitrianska, Tekovská, Južnoslovenská a Považská.

Všetky vetvy Nitrianskej vínnej cesty končia v Nitre. Projekt cesty vypracovalo regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a jednotlivými obcami ešte v roku 2005. Hornonitrianska vetva vedie od prameňa rieky Nitry, Tekovská od Topoľčianok a Pukanca, Južnoslovenská od Dunaja a Považská od Vrbového a Serede.

Návštevníci Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty sa dozvedia o tom, že na území Slovenska sa vinič začal pestovať už pred 2500 rokmi. Najstarší nález svedčiaci o pestovaní viniča na Slovensku pochádza z pahorku Molpír pri Smoleniciach. Jeho vek určili archeológovia na cca 2700 rokov. Na úpätí Zobora sa našiel ďalší nález starý 2300 až 2400 rokov. Najstaršie vinice u nás zakladali Kelti, po nich to boli starí Rimania. Veľkým milovníkom vína bol rímsky cisár Marcus Aurelius Robus (276 – 282 n.l.). Na jeho rozkaz rímske posádky zakladali na vhodných miestach vinohrady. Od Rimanov prevzali pestovanie viniča a výrobu vína starí Slovania.

Významným prínosom pri formovaní vinohradníctva a vinárstva bol príchod a rozvoj kresťanstva. Postavením Pribinovho kostola v Nitre v roku 828-30, sa víno sa stalo liturgickým nápojom, ktorý musel mať vysokú kvalitu a čistotu. V IX.storočí vznikol pod Zoborom prvý kláštor na území bývalého Uhorska. Išlo o kláštor svätého Hypollita, patriaci rádu benediktínov. Práve títo mnísi založili slávu zoborských vín. Za zmienku stojí, že kráľ Svätopluk poslal ako dar kniežaťu Bořivojovi víno benediktínov zo zoborského kláštora.

Chutné a kvalitné vína zo Slovenska boli žiadané na mnohých panovníckych a kniežacích dvoroch v Prahe, Viedni, Krakove v Stoličnom Bielom Hrade, Budapešti, Kyjeve, v Londýne i ďalších dvoroch. Tieto vzácne nápoje boli z Nitry rozvážané po starých cestách, ktorých tradície obnovila práve Nitrianska kráľovská vínna cesta. Ide o významný akt, spájajúci históriu s prítomnosťou.

Najčítanejšie články »