Tomas Ladanyi , 04. May 2016

Za vínom do Šenkvíc

V Šenkviciach organizujú už po piaty krát obľúbený festival vína. Po Modre, si prvý júnový víkend milovníci vína prídu na svoje.

Putovanie po dedine za vínom a jeho tajomstvami:

Cieľ
Umožniť návštevníkom prostredníctvom degustácie vína z produkcie najmä miestnych vinohradníkov a vinárov priamo v ich prevádzkach „vyskúšať chuť Šenkvíc“ – toho najlepšieho, čo obec ponúka „v pohári a na tanieri“. Podujatie je vizitkou potenciálu miestneho vínneho turizmu a pozvánkou na návštevu obce po celý rok.

Vďaka tomu môžu návštevníci absorbovať autentickú atmosféru miest, kde sa šenkvické víno „rodí“ a komunikovať priamo s tými, ktorí ho vyrábajú.

Patrón podujatia
Každý ročník podujatia má svojho patróna z radov Spolku vinárov a vinohradníkov. Tohto- ročným patrónom podujatia je spoluzakladateľ tohto spolku, vinohradník, vinár, šlachtiteľ, vedec-výskumník, degustátor, publicita, člen Rady Združenia Malokarpatská vínna cesta, vinár-vizionár a stratég Tibor Ruman.

Termín
Každoročne v prvú júnovú sobotu od 14:00-22:00 hod.

Lokalizácia
viac ako 20 pivníc a prevádzok v Šenkviciach – v najväčšej vinárskej obci v malokarpatskom regióne. Ich umiestnenie je vyznačené na orientačnej mape, ktorá je súčasťou „vstupenkového balíčka“

senkvice9

Návštevníci v priestoroch Karpatskej perly

História podujatia
Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2011 a odvtedy je každoročne pevnou súčasťou vinohradníckeho kalendára na Malokarpatskej vínnej ceste

Pre koho je podujatie určené?
Hlavne milovníkov vína(enofilov) a gurmánov, ktorí túžia okrem gastronomického/enologického zážitku spoznať aj genius loci vinohradníckej obce Šenkvice a miestnych obyvateľov

Cena vstupeniek a „čo za to?“
25 eur/vstupenka

V tejto cene je: 75 degustačných kartičiek (á 20 centov) na degustovanie vína podľa vlastného výberu vo viac ako 20 šenkvických prevádzkach, taštička na prenos degustačného pohárika (ociachovaného), katalóg so zoznamom a charakteristikou všetkých prevádzkoch, v ktorých možno degustovať a s orientačnou mapou ich lokalizácie, pero, tombolový lístok (žrebovanie víťazov sa uskutoční v nasledujúci deň po podujatí, ich zoznam bude zverejnený na www.senkvickevino.sk)

Systém degustácie
Štandardné vzorky suchého vína majú hodnotu 1 degustačnej kartičky (á 20 centov, objem 0,3 dl). Degustačné kartičky (sú súčasťou „vstupenkového balíčka“) oprávňujú návštevníka degustovať vína v jednotlivých prevádzkach podľa vlastného výberu na základe ponuky uvedenej vo vínnych kartách. V nich je vyznačená hodnota každej vzorky vyjadrená počtom degustačných kartičiek (väčšina vzoriek má hodnotu 1 degustačnej kartičky, výnimkou sú vzorky z kategórie „slamové, ľadové a hrozienkový výber“, za ktoré sa „platí“ väčším počtom degustačných kartičiek, čo je uvedené vo vínnej karte u vinára. Degustačné lístky je možné vymeniť za celú fľašu vína podľa ponuky vinára.

Distribúcia vstupeniek
Spravidla od 1.mája cez dva kanály:

1. elektronicky cez ticketportal_logo General_LogoWisom:

2. priamym predajom v miestnom Kultúrnom a informačnom stredisku na námestí G.Kolinoviča (od 15. mája v pracovných dňoch až do 18.hod. v deň konania podujatia) alebo v deň podujatia vo vybraných prevádzkach zapojených do projektu (ich zoznam je uvedený v katalógu, ktorý je súčasťou „vstupenkového balíčka“)

Hlavný program
14:00-22.00 hod. putovanie po miestnych pivniciach a prevádzkach ponúkajúcich víno podľa mapy. Tá je tiež súčasťou katalógu obsiahnutého vo „ vstupenkovom balíčku“

13:00-14:00 hod./alt.14:00-15.00 hod. prehliadka šenkvickéhoVinohradníckeho náučného chodníka. Miesto: areál sídla SVV na Chorvátskej ul. č. 105

Sprievodný program
9:00-13:00 hod. Ockom kotlík – súťaž vo varení gulášu (varenie, degustácia gulášu)
od rána – pečenie býka a jeho degustácia
11:00 hod. – súťaž v gúľaní suda a ťahaní vína heverom
12:00 hod. – súťaž v ťahaní vína heverom
14:00 hod. – koncert skupiny Samorast
15:00 hod. vyhlásenie víťazov „gulášovej“ súťaže

Ďalšie bonusy pre návštevníkov
– prehliadka Vinohradníckeho náučného chodníka ( okrem spoločnej pri oficiálnom otvorení podujatia aj individuálna do 22.00 hod.)
– kyvadlová preprava návštevníkov medzi jednotlivými prevádzkami v časoch uvedených v katalógu podujatia (je súčasťou „vstupenkového balíčka)

Hlavný organizátor
Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice, Chorvátska ul.105,
e-mail:.petrik@senkvickevino.sk, www.senkvickevino.sk,

Najčítanejšie články »