Zahraničné

  • MUDr. Martin Mráz,  28. júla 2004

    Rumunskí hráči svetovej kvality na Slovensku

    {-l36}Ideálne klimatické pomery v rumunskej oblasti Dealu Mare pripomínajúcej francúzske Bordeaux tam umožňujú dopestovať moky svetovej kvality. Na medzinárodných fórach sa už tradične presadzujú predovšetkým ...

Najčítanejšie články »