KM , 27. jan 2016

34. ročník výstavy vín Viničné 2016

Spolok priateľov vína vo Viničnom organizuje 34. ročník výstavy vín Viničné 2016

POZVÁNKA A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Vážený vinár, vinárska spoločnosť – výrobcovia vín. Pozývame Vás do súťaže 34. ročníka Výstava vín Viničné 2016, ktorú organizuje Spolok priateľov vína vo Viničnom.

Táto výstava je zaradená do zoznamu nominačných výstav hroznových vín pre Národný salón vín Slovenskej republiky 2016

Dodanie a zber súťažných vzoriek

Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže po 4 fľaše obsahu 0,75 l. V  prípade menšieho balenia(0,5 L) je potrebné dodať taký počet fliaš, aby objem vína bol minimálne 3 litre, a to z každej súťažnej vzorky. Pre vína, ktoré budú v prívlastkoch hrozienkový výber, ľadové víno, slamové víno, Tokajský výber, je potrebné dodať taký počet fliaš, aby objem vína bol minimálne 2 litre.

Zberné miesto pre vzorky je v  Spoločenskom dome Aréna vo Viničnom (pri futbalovom štadióne) v dňoch 10.- 12. februára 2016 (streda, štvrtok, piatok) od 13.00 do 18.00 hodiny.

Pre zaslanie vzoriek poštou je kontaktná adresa: Spolok priateľov vína vo Viničnom, Martin Ulrich, Brezová 44, 900 23 Viničné.

Termín je do 12. februára 2016. (Vzorky doručené po tomto termíne, ako aj nedodržanie požadovaného počtu fliaš a daného objemu – nebudú do súťaže zaradené.)

Vzorky vín je potrebné dodať spolu s vyplnenou prihláškou. Každá fľaša musí byť označená nasledovnými údajmi:

  • názov odrody alebo značky
  • ročník

  • prívlastok (ak je)

  • kategória (1-5) a farebnosť (b,č,r)
  • meno a adresa výrobcu

  • pôvod hrozna (potreba vyplniť iba u tých výrobcov, ktorí sa budú uchádzať o CENU MVC)

Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie nebude pre túto súťaž organizátor od výrobcu vyžadovať.

Štartovné za každú vzorku činí 5 € a súťažiaci ju zaplatí pri odovzdávaní vzoriek priamo na zbernom mieste. Od štartovného sú oslobodení vystavovatelia z Viničného a školy so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo. Vzorky, ktoré budú v prívlastkoch hroziekový výber, ľadové víno, slamové víno a Tokajský výber sú oslobodené od platenia štartovného.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zakúpenie najvyššie ocenených vín za bežné trhové ceny, a to v počte do 6 fliaš. Vzorky zostávajú majetkom organizátorov a budú použité na verejnej ochutnávke.

Súťažné kategórie

1. Vína tiché biele suché / do 4 g/l /
2. Vína tiché biele a červené polosuché a polosladké/ od 4 – 45 g/l /
3. Prírodné sladké vína bez rozdielu farebnosti / viac ako 45 g/l /
4. Vína tiché ružové suché, polosuché a polosladké /do 45g/l/
5. Vína tiché červené /do 4g/l/

Odborné hodnotenie

Hodnotenie vzoriek vín vykonajú minimálne 5-členné odborné degustačné komisie dňa 15. februára 2016 od 15.00 hodiny. Pre senzorické hodnotenie vín sa použije 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru jednotlivých bodových hodnotení všetkých hodnotiteľov. Výsledná hodnota bude celočíselná, zaokrúhlená podľa matematicého pravidla zaokrúhľovania čísel na celé hodnoty.

Vína získajú nasledovné ohodnotenia:

Zlatá medaila 88-100 bodov

Strieborná medaila 84-87 bodov

Organizátor sa zaväzuje, že podľa pravidiel O. I. V. neudelí viac ako 30 percent medailí (zlaté, strieborné z celkového počtu súťažných vín. V jednotlivých kategóriách 1-5 budú udelené tituly ŠAMPIÓN, ktoré získajú vína vo finále hodnotenia predsedami degustačných komisií. Vína do finále vyberajú jednotlivé komisie, a v každom finále budú minimálne 3 vína.

Udeľovanie cien a diplomov

Na základe výsledkov budú vínam priznané ocenenia:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY BIELYCH VÍN so zbytkovým cukrom do 4 g/liter (kat. 1)

ŠAMPIÓN VÝSTAVY BIELYCH a ČERVENÝCH VÍN so zbytkovým cukrom od 4 – 45 g/liter (kat. 2)

ŠAMPIÓN VÝSTAVY SLADKÝCH VÍN bez rozdielu farby so zbytkovým cukrom nad 45 g/liter (kat. 3)

ŠAMPIÓN VÝSTAVY RUŽOVÝCH VÍN so zbytkovým cukrom do 45 g/liter (kat. 4)

ŠAMPIÓN VÝSTAVY ČERVENÝCH VÍN so zbytkovým cukrom do 4 g/liter (kat. 5)

CENA STAROSTU OBCE ZA NAJLEPŠIE VÍNO ODRODY VELTLÍNSKE ZELENÉ

CENA ZDRUŽENIA MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA ZA KOLEKCIU 4 VÍN

DIPLOMY pre vína ohodnotené na zlatú a striebornú medailu pri pravidle 30 percent medailí.

Cena združenia MVC bude udelená výrobcovi vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti (MVO) a z hrozna pochádzajúceho z MVO, preto súťažiaci, ktorí budú o túto cenu súťažiť, musia označiť svoje súťažné vzorky, vyrobené z hrozna MVO. Neoznačenie pôvodu hrozna bude organizátor vyhodnocovať ako vína vyrobené z hrozna z iných oblastí ako MVO.

Verejná ochutnávka vín s odovzdaním cien pre víťazov

Verejná ochutnávka vín bude dňa 27.2. (sobota) 2016 od 13.00-22.00 v Spoločenskom dome Aréna vo Viničnom. Ceny víťazom budú odovzdané o 15.00 hodine.

Samolepky 34. výstava vín Viničné 2016

Samolepky – hologramy s označením Šampión, Zlatá medaila, Strieborná medaila smie distribuovať iba organizátor súťaže – Spolok priateľov vína vo Viničnom. Inak použité alebo získané samolepky bude považovať organizátor za porušenie štatútu s právom na vyradenie zo súťaže v nasledujúcom ročníku. Cena samolepiek bude uvedená v katalógu výstavy. Zakúpiť sa budú dať už v deň výstavy ako aj neskôr. Objednávky na zakúpenie samolepiek prijíma organizátor do 15. marca 2016.

Kontakt: Spolok priateľov vína vo Viničnom, Brezová ulica č. 37, Viničné

0907 327 773 , 0905 962 416 Info: www.mvc.sk www.vinicne.sk

Martin Ulrich, predseda Spolku priateľov vína vo Viničnom.

Najčítanejšie články »