MVC , 12. aug 2008

Národný salón vín Slovenskej republiky 2008

V dňoch 25. -26. júna 2008 Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil tretí ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2008. Cieľom tejto súťaže je vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2008/2009 a predstaviť ich verejnosti. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka pôdohospodárstva Ing. Zdenka Kramplová.

V tomto roku sa na Slovensku uskutočnilo 15 nominačných súťaží, do ktorých sa prihlásilo 7 408 vín, z toho 2 555 vín získalo viac ako 84 bodov a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Prihlásených do súťaže a spĺňajúcich náročné kritéria aj čo sa týka objemového množstva je 356 vzoriek vína od 62 vinárov zo všetkých 6 slovenských vinohradníckych oblastí. Ich pomerové zastúpenie kopíruje tradíciu a výrobu vína na Slovensku – 58 % bielych vín, 35 % červených vín, 3 % ružových, 2 % šumivých vín a 2 % tokajských vín. Zo všetkých vín je 70 % (246) vín ročníka 2007 a 24 % vín ročníka 2006.

Vína ročníka 2007 dokazujú svojou sviežou arómou a plnou chuťou, že naši výrobcovia dokážu očarujúco využiť prírodné podmienky krajiny. Vína ročníka 2007 nás prekvapia svojím jednoznačným odrodovým charakterom a príjemnými kyselinkami, ktoré dodávajú vínam sviežosť a iskrivosť a sú také typické pre naše podmienky. V zmysle štatútu vína hodnotilo 6 degustačných komisií, za účasti 30 erudovaných slovenských degustátorov, ktorí majú platné degustačné skúšky podľa európskych noriem a dlhoročné skúsenosti v hodnotení vín. Predsedom hodnotiacich komisií bol PhDr. František Lipka, veľvyslanec SR, prezident Medzinárodnej jury pre udeľovanie cien O.I.V. (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno), dôstojník Národného rádu za zásluhy vo vinárstve Francúzskej republiky, dôstojník Bratstva rytierov Tastevin v Burgundsku, rytier vinárskeho rádu Beaume de Venice.

Vína sa hodnotili v kategóriách biele tiché suché, biele tiché ostatné, šumivé, tokajské, ružové, červené tiché suché, červené tiché ostatné. V záujme najvyššej objektivity sa každé víno hodnotilo v dvoch nezávislých komisiách. Národný salón vín SR si za prvé dva roky svojej činnosti vybudoval renomé „Nezávislý posudzovateľ kvality vinárskeho podniku“. Kvalita vinárskeho podniku sa v súčasnosti hodnotí podľa toho, či už mal tento podnik víno umiestnené v salóne a koľko vín z jeho produkcie sa tu umiestnilo. Je to veľmi významný úspech tohto projektu, ktorý má celoslovenský význam. Salón vín počas dvoch rokov jeho činnosti už navštívilo spolu viac ako 11 000 návštevníkov. Počas druhého ročníka navštívilo salón zatiaľ takmer 6300 návštevníkov, z ktorých si 3000 zakúpilo jeden z degustačných programov a ďalších 3300 prišlo na prehliadku historických pivníc. Takmer 30 % návštevníkov tvorili zahraniční turisti – z Rakúska, Českej republiky, ale aj Bulharska, USA či Veľkej Británie. Medzi najvýznamnejšie akcie patrilo usporiadanie ochutnávky vín ministrom poľnohospodárstva Miroslavom Jureňom, na ktorú boli pozvaní zástupcovia diplomatického zboru z viac ako 30 krajín.

Tejto akcie sa zúčastnil aj premiér pán Robert Fico. Významnou návštevou bola aj predsedníčka Senátu Belgického kráľovstva Anne-Marie Lizin ako aj manželky predsedov parlamentov EU. Vo februári tohto roku sa tu uskutočnilo stretnutie ministerky pôdohospodárstva p. Zdenky Kramplovej s francúzskym ministrom p. Michelom Barnier. Expozíciu ocenili aj generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (O.I.V.) Federico Castellucci, minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny pán Sven Alkalaj a prezident Litovskej republiky pán Valdas Adamkus. Slávnostné otvorenie nového ročníka Národného salónu vín SR spojené s predstavením najlepších 100 slovenských vín odbornej aj laickej verejnosti je naplánované na 4.septembra 2008. Vína budú umiestnené v celoročne prístupnej expozícii Národný salón vín SR, ktorá sa nachádza v pivniciach pezinského zámku. Tu si ich môžu všetci návštevníci ochutnať, vypočuť si odborný výklad o slovenských vínach a samozrejme vína sa tu dajú aj zakúpiť.

Stiahnite si zoznam vín (MS Excel – 28,6 kB)

Najčítanejšie články »